Skarbnik informuje

Polski Związek Krótkofalowców, Oddział  Terenowy  w Opolu
ul. Skautów Opolskich 15 m XI piętro;
45-286 Opole

KRS – 0000274581 (Ważne przy rozliczaniu podatku w zeznaniu rocznym do Urzędu Skarbowego, gdzie jest możliwość przekazania 1% podatku należnego,
na rzecz OT-11 PZK w Opolu, który ma status Organizacji Pożytku Publicznego)
Konto  bankowe  OT-11  PZK :
Bank: BGŻ BNP Paribas
numer konta: 61 2030 0045 1110 0000 0254 3220
Na przelewie proszę podać swój znak oraz tytuł wpłaty,
np. składka za 2019r. za SP0XXX
lub: na przemiennik SR6O.

SKŁADKI PZK i OT11 NA ROK 2019

L.p. Tytuł składki

Część dla ZG PZK

Część dla OT-11 Opole 

Razem do zapłaty

1. Składka wpisowa

0 zł 

0 zł

0 zł

2. Składka dla członka nadzwyczajnego SWL

30 zł

40 zł

70 zł

3. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego po ukończeniu 70 lat życia

90 zł

40 zł

130 zł

4. Składka dla członka zwyczajnego

120 zł

40 zł

160 zł

5. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat

30 zł

40 zł

70 zł

6. Składka dla członka wspomagającego

20 zł

40 zł

60 zł

7. Kluby zarejestrowane w OT PZK

0 zł

0 zł

0 zł


Uwaga! W 2019 roku wysokość składek jest identyczna jak w roku 2018 czyli wysokość składek nie uległa zmianie. 

Wysokość składki do ZG PZK zgodnie z Uchwałą ZG PZK nr 589/01/17 z dnia 13 maja 2017 r. 
Wysokość składki na OT-11 PZK ustalona jest Uchwałą Walnego Zgromadzenia OT-11 PZK w Opolu i jest integralną częścią składki PZK.

Termin wpłaty składek:
Składki za 2019 r. można opłacać od 5 listopada 2018 r, natomiast regulaminowy termin opłacania składek jest :
a)  za I półrocze lub cały rok 2019, do 14 stycznia 2019 r.
b)  za II półrocze 2019, do 15 lipca 2019r.
Skarbnik OT-11       Irena SP6OUY      sp6ouy(@)poczta.onet.pl

Reklamy