Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Terenowego PZK nr 11

      Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Terenowego PZK nr 11. Zebranie odbędzie się w dniu 4 grudnia 2010r. – początek godzina 10.00 (w pierwszym terminie) lub godzina 10.15 (w drugim terminie) w Opolu  ul. Torowa 7 (Szkolne Schronisko Młodzieżowe)

Liczymy na szeroki udział  Koleżanek i Kolegów w zebraniu !

Porządek obrad

I. Część oficjalna

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości oraz członków oddziału.
 2. Wybór protokolantów i Komisji Mandatowej zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania.
 4. Wybór Prezydium zebrania.
 5. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 6. Przyjęcie porządku zebrania.
 7. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Terenowego PZK w Opolu.
 8. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Wybory uzupełniające zastępców członków Zarządu – zgłaszanie kandydatur.
 11. Wybór komisji wyborczej.
 12. Głosowanie.
 13. Ogłoszenie wyników wyborów.
 14. Zamknięcie oficjalnej części zebrania

II. Część nieoficjalna

 1. Prezentacja transceivera K-3
 2. Wspomnienia z wypraw – Janusz SP9FIH
 3. Arkusz Dionizego

         Przewidujemy także krótki pokaz działania urządzeń Digital Voice – pracujących w systemie   D-Star przygotowany przez  Kolegów  Michała  SQ6MNN  oraz  Kamila  SQ6IUB.

                                                                                                                Zarząd OT-11