OBCHODY 55 – LAT ISTNIENIA POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW NA OPOLSZCZYŹNIE

Mija już 55 lat działalności Polskiego Związku Krótkofalowców na terenie Opolszczyzny. W następstwie „odwilży politycznej”, która miała miejsce w 1956 roku, III Plenum Naczelnej Rady Radioklubów LPŻ obradujące w dniu 13.01.1957 roku podjęło uchwałę o potrzebie przywrócenia działalności PZK zarejestrowanego w roku 1946. Wśród 44 członków reaktywujących PZK po roku 1946 byli Opolanie: Tadeusz Hasiński oraz Daniel Dariusz Wodzyński  SP6GD. 23 czerwca 1957 roku w Walnym Zjeździe PZK w Warszawie uczestniczyli osobiście delegaci Oddziału PZK w Opolu: Bogusław Fajfur i Daniel Wodzyński SP6GD. Początkiem działalności PZK na Opolszczyźnie było powołanie komitetu organizacyjnego, w skład którego weszli: przedstawiciele miasta Opola, powiatu opolskiego, brzeskiego i nyskiego. Na czele komitetu stanęli inż. Marzec oraz Daniel Wodzyński SP6GD kierownik pierwszej klubowej radiostacji na Opolszczyźnie – SP6KAZ. Zadaniem komitetu było przygotowanie zebrania organizacyjnego członków Opolskiego Oddziału PZK, który został powołany w 1957 roku. Skład pierwszego zarządu był następujący: Daniel Wodzyński SP6GD – prezes, Zbigniew Dubaj SP6UI, Jerzy Ledwig SP6UK i Bogusław Fajfur SP6TQ (obecnie SP8TQ), który jest jedynym żyjącym członkiem pierwszego zarządu.  Wśród pierwszych prezesów Oddziału Wojewódzkiego w Opolu należy kolejno wymienić: Daniela Wodzyńskiego SP6GD, Henryka Żółtańskiego SP6ALA, Zbigniewa Dubaja SP6UI, Czesława Truchanowicza SP6TX i Andrzeja Dybowskiego SP6AOI.

Tak piękna rocznica skłania do wspomnień i podsumowania działalności. Tradycyjnie ma to miejsce na spotkaniach organizowanych co 5 lat. Również w tym roku Zarząd Oddziału zorganizował w dniu 6 października 2012 roku spotkanie rocznicowe. Odbyło się ono w Opolu przy Placu Róż w lokalu „OAZA”, który znajduje się na terenie basenu letniego.

W spotkaniu wzięło udział 39 osób. Gościem spotkania był  przedstawiciel Delegatury UKE w Opolu Naczelnik Wydziału Telekomunikacji Pan Kamil Gębczak, który w imieniu Urzędu złożył gratulacje z okazji rocznicy oraz życzył dalszych sukcesów organizacyjnych. Na spotkaniu odznaczono Odznaką Honorową PZK Ryszarda Rozwadowskiego SP6CWW i wręczono dyplomy za działalność na terenie naszego OT.

Niespodzianką było wyróżnienie nagrodą książkową najmłodszej uczestniczki spotkania Ani Wróbel SP6-11-038, co pokazuje, że Zarząd pamięta również o najmłodszych członkach OT.

Na spotkaniu przedstawiono nowych członków Oddziału i wręczono im legitymacje i znaczki klapowe PZK.

Spotkanie miało charakter kameralny przy kawie i cieście. Spotkanie prowadził prezes OT-11 Leszek Przybylak SP6CIK na wstępie przedstawiając krótko historię powstania Oddziału. Niektórzy uczestnicy spotkania pamiętali dawne czasy i prelekcja była uzupełniana wspomnieniami z sali. Na dużym monitorze były prezentowane stare zdjęcia z dawnych lat, które użyczył Krzysztof Bieniewski SP6DVP. Krzysztof jest w ocenie kolegów niekwestionowanym autorytetem w znajomości historii Oddziału.

Obchody jubileuszu były niespodziewaną okazją do spotkań po wielu latach. Np. Franciszek Kościelny SP6JZL(DL6EBH) spotkał wielu kolegów, których nie widział ponad 20 lat. Ponadto  Franek opowiadał jak tam wygląda krótkofalarstwo w DL, w tym działalność klubowa i strona prawna dla ochrony przed niezbyt przychylnie nastawionym sąsiadami, których denerwują anteny i nadajniki.

Obecnie Nasz Oddział liczy 124 członków oraz 6 klubów terenowych PZK: SP6KEP w Leśnicy k. Góry Św. Anny, SP6PAZ w Czarnowąsach, SP6PCB w  Brzegu, SP6PNZ w Nysie, SP6ZJP w Głubczycach i SP9KDA w Oleśnie. Na spotkaniu zaprezentowano powyższe kluby terenowe PZK i ich osiągnięcia. Prezesi lub członkowie klubów przedstawili  historię i obecną działalność klubową. Na terenie OT działają jeszcze kluby SP6KEO z Prudnika i SP6PSP z Opola.

Nie zabrakło też bieżących spraw i planów na przyszłość oraz wniosków ze spotkania:
– powołać zespół, który się zajmie opisem starych fotografii, które zaprezentowano na spotkaniu;
– organizować częściej takie spotkania.

Dla upamiętnienia spotkania zrobiono wiele zdjęć dla uczestników spotkania i dla potomnych. Autorem zdjęć jest Jerzy Szaforz SP6BIB.

OT-11 Organizacją Pożytku Publicznego

Miło nam poinformować, że naszemu Oddziałowi został nadany status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Nastąpiło to w wyniku postanowienia Sadu Rejonowego w Opolu, VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26.09.2012 roku po rozpoznaniu sprawy z wniosku Polskiego Związku Krótkofalowców, Oddziału Terenowego nr 11 w Opolu.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że uchwała nr 2 Walnego Zebrania Sprawozdawczego-Wyborczego OT-11 obradującego w dniu 11 marca 2012 roku została zrealizowana.