KAROL FERSTERA SP6CRB – S.K.

Z przykrością informujemy, że w dniu  10  lutego w wieku 79 lat zmarł nasz Kolega  Ś.P. Karol FERSTERA SP6CRB ze Strzelec Opolskich. Karol urodził się 28  stycznia 1936 roku w Zawadzkiem. Od wczesnych lat 60-tych zaczął interesować się łącznością oraz krótkofalarstwem. Po ukończeniu szkoły rozpoczął pracę zawodową w Rejonowym Urzędzie Telekomunikacyjnym w Opolu – Delegatura w Strzelcach Opolskich. Przez cały okres swojej pracy był związany z w/w urzędem, aż do osiągnięcia wieku emerytalnego.   Na początku roku 1967 wstąpił do Polskiego Związku Krótkofalowców w Opolu. Otrzymał znak nasłuchowy SP6-7005. 5 marca 1967 przystąpił do egzaminu na uzyskanie zezwolenia licencji pierwszej kategorii. W dniu 2 grudnia 1967 otrzymał swoją pierwszą licencję i znak SP6CRB. Był członkiem  klubu PZK nr 9. Jesienią 1967 wstąpił do Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ przy WDK w Opolu. Po uzyskaniu licencji rozpoczął pracę  w eterze na RBM-1 oraz antenie long-wire. Był bardzo aktywny w paśmie 80-cio i 40-metrowym. Brał czynny udział w klubowych imprezach propagujących krótkofalarstwo na terenie miasta Opola oraz Strzelec Opolskich.

SP6CRBUdzielał się również w okresie 1967 – 1980 w klubie LOK SP6KEN ze Strzelec Opolskich. Bardzo często wraz kolegami: Alfredem SP6MO, Ewaldem SP6AEW, Krystianem SP6BQA (DL3EBJ), Józefem SP6CRL, Jurkiem SP6CRK – brał udział w zawodach na UKF – Polny Dzień oraz VHF Contest. Najczęściej z okolic Góry Świętej Anny oraz z wieży w lasach koło Wierchlesia. Za zasługi dla klubu SP6PAZ oraz PZK, w 1992 roku został odznaczony Odznaką Honorową PZK Nr 317.
Jego pogrzeb odbył się 14 lutego 2015 roku. Został pochowany na cmentarzu w Zawadzkiem obok swoich rodziców.

Cześć Jego pamięci

Zarząd Terenowy PZK w Opolu
Piastowski Klub Krótkofalowców  SP6PAZ

Przekaż 1% podatku na Oddział PZK w Opolu

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Członkowie PZK i Sympatycy Krótkofalarstwa

W imieniu Zarządu Oddziału Terenowego PZK nr 11 w  Opolu  pragniemy zaapelować do Państwa o finansowe wsparcie naszej organizacji  przekazując 1% swego podatku. Nasza organizacja  jest organizacją pożytku publicznego zrzeszającą radioamatorów i dba o rozwój członków organizacji oraz promuje swoją działalność w świecie. Jest to organizacja niedochodowa, dlatego utrzymujemy się tylko ze składek członków oraz wpłat 1 % podatku. Dzięki wpłatom będziemy mogli wspierać naszą działalność prowadzoną na cele pożytku publicznego przez kluby terenowe czy oddział jako całości działania, a także zachęcać do większej aktywności radioamatorów. W naszym interesie leży edukacja przyszłych radioamatorów, którzy będą mogli w pełni wykorzystać swój potencjał intelektualny i zainteresowania. W latach ubiegłych z funduszy uzyskanych z 1 % podatku dofinansowaliśmy zakup urządzeń nadawczo-odbiorczych dla klubów SP6PAZ w Opolu oraz SP6PNZ w Nysie W tym roku również mamy bardzo ambitne plany, dlatego apelujemy o wsparcie – razem możemy wiele. Wiele naszych działań jest możliwe tylko dzięki 1%.
Jak przekazać 1%?
Nie trzeba nic wpłacać!
Wystarczy tylko zdecydować gdzie ma trafić 1% Twojego podatku (Waszej rodziny, przyjaciół). Aby wesprzeć Polski Związek Krótkofalowców Oddział Terenowy nr 11 w  Opolu  wystarczy w formularzu PIT uzupełnić nr KRS naszej organizacji: KRS – 0000274581.
Włącz się do akcji i przekaż 1% swego podatku.
Wszystkim, którzy przekazali nam 1% w zeszłym roku ogromnie dziękujemy i ponownie prosimy o wsparcie.

Z amatorskimi pozdrowieniami
Zarząd Oddziału Terenowego nr 11 w Opole