Udział stacji z OT 11 w części telegraficznej CQ WW DX Contest

Otrzymane logi za CQ WW CW 2020 stacje z OT 11 PZK OPOLE

Call Category Assisted Band Power Club
SN6O
SINGLE-OP
ASSISTED
15M
LOW
SP6PAZ op.SP6ZC
SP6CIK
SINGLE-OP
ASSISTED
ALL
LOW
SP6PAZ SP DX CLUB
SP6EIY/QRP
SINGLE-OP
ASSISTED
40M
QRP
SP6PCB SP DX CLUB
SP6IHE
SINGLE-OP
ASSISTED
ALL
LOW
SP6PAZ SP DX CLUB
SP6LUV
SINGLE-OP
NON-ASSISTED
160M
LOW
SP6PAZ
SP6TRH
SINGLE-OP
ASSISTED
ALL
LOW
SP6PAZ
SP9KDA
MULTI-OP ONE
ASSISTED
ALL
HIGH
SP9KDA

Na podstawie zestawienia ze strony organizatora CQWW 2020 opracował Krzysztof SP6DVP

Wstępne wyniki CQ WW SSB 2020

Wstępne wyniki (Raw Scores ) CQ WW SSB 2020 – wykaz obejmuje tylko stacje z OT-11 PZK OPOLE

1/ SO9I-(op.Przemek SQ9ORQ) S.Op Assisted ALL Band HP- 1 w SP 4.066.551 pkt.,#9 EU,#16 W- SP9KDA

2/ SP6DVP-Krzysztof S.Op. 160M HP- 2 w SP 15.134 pkt.#8 EU,#8 W SP6PAZ – SPDXC

3/ SP6EIY-Stanisław S.Op. ALL LP- 21 w SP 13.452 pkt.#391 EU,#628 W- SP6PCB – SPDXC

4/ SP9EKF-Andrzej S.Op. Assisted 40M LP- 1 w SP 25.856 pkt.#17 EU,#23 W- SP9KDA

5/ SP6IHE-Jan S.Op.Assisted 15M LP- 4 w SP 6.566 pkt.#36 EU,#74 W- SP6PAZ – SPDXC

6/ SP6LUV-Bogdan S.Op. Checklog – SP6PAZ

7/ SP6OJJ-Adam S.Op.Non-Assisted 80M LP- 7 w SP 819 pkt.#47 EU.#53 W- SP6PAZ – SPDXC

8/ SP6OJK-Jarek S.Op.Non-Assisted 10M LP- 2 w SP 5.168 pkt. #17 EU,#43 W- SP6PAZ

9/ SP6PAZ-(op.Genek SP6DIL) S.Op.Non Assisted 10M QRP 2 w SP 322 pkt.#13 EU,#18 W- SP6PAZ

10/ SP6TRX-Andrzej S.Op. Non Assisted 40M LP- 13 w SP 2.013 pkt.#62 EU,#150 W- SP6PAZ

11/ SP6TPF-Krzysztof S.Op.ASSISTED 160M HP- 3 w SP 6.232 pkt.#19 EU,#21 W- SP6PAZ

12/ SP6TRH-Marek S.Op.Assisted 80M LP- 3 w SP 8.325 pkt. #20 EU,#23 W- SP6PAZ

13/ SP9KDA-(op.Andrzej SP6GCU) S.Op. ALL HP- 2 w SP 375.130 pkt #62 w EU,#161 W- SP9KDA

Ogółem w zawodach uczestniczyło 13 stacj.Dwie stacje klubowe oraz 11 stacji indywidualnych.

Z klubu SP6PAZ uczestniczyło 9 stacji , z klubu SP6PCB 1 stacja oraz z klubu SP9KDA 3 stacje.

Na podstawie wstępnych wyników – zestawienie opracował

Krzysztof SP6DVP

Informacje sportowe

Po zakończeniu kolejnego kwartału na stronie naszego oddziału zostały opublikowane wyniki współzawodnictw:

Opublikowane zostały ostateczne wyniki SPDX Contest 2020:  https://spdxcontest.pzk.org.pl/2020/results.php

W dniach 11-12 lipca odbędą się zawody IARU HF Championship. Zespół SN0HQ – oficjalna reprezentacja Polskiego Związku Krótkofalowców zaprasza do licznego udziału w zawodach i wsparcie reprezentacji o czym można przeczytać w informacji: https://pzk.org.pl/news.php?readmore=4667. 

Zachęcam do udziału we współzawodnictwach i w zawodach IARU HF Championship.

Leszek SP6CIK

Publikacja wstępnych wyników zawodów SP DX Contest 2020

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z harmonogramem prac Komisji SP DX Contest 2020
na stronie https://spdxcontest.pzk.org.pl/2020/results.php
zostały opublikowane wstępne wyniki tegorocznych zawodów.
Każdy z uczestników może sobie przeanalizować swój wynik w danej kategorii.
Teraz w ciągu kolejnych 14 dni Komisja oczekuje na ewentualne reklamacje (protesty).
Na początku czerwca zostaną ogłoszone już oficjalne wyniki tych zawodów.

vy 73 Krzysztof SP6DVP Opole 16 maja 2020

Wyniki INTERCONTESTU KF za rok 2019 prowadzone przez SPDX Club

Wyniki INTERCONTESTU KF za rok 2019
prowadzone przez SPDX Club

Wykaz obejmuje wyłacznie stacje z OT-11 PZK OPOLE

Klasyfikacja obliczona według regulaminu współzawodnictwa
na bazie oficjalnych wyników następujących zawodów:

•ARRL DX CW 2019 (79 uczestników SP)
•ARRL DX SSB 2019 (36 uczestników SP)
•Russian DX Contest 2019 (119 uczestników SP)
•CQ WPX SSB 2019 (166 uczestników SP)
•SP DX Contest 2019 (670 uczestników SP)
•CQ WPX CW 2019 (110 uczestników SP)
•IARU 2019 (298 uczestników SP)
•WAE CW 2019 (31 uczestników SP)
•WAE SSB 2019 (23 uczestników SP)
•CQ WW SSB 2019 (252 uczestników SP)
•CQ WW CW 2019 (219 uczestników SP)

SINGLE OPERATOR CW OPEN = 357 uczestników

13 SP6OJE 165.06 3 starty K-Koźle
21 SP6ZC 125.24 3 SP6PAZ
32 SN6O 110.00 1 SP6PAZ
68 SP6OJK 71.16 1 SP6PAZ
195 SP6MQO 23.93 2 SP9KDA
206 SP6CIK 22.36 2 SP6PAZ
209 SP6TRH 22.17 2 SP6PAZ
218 SP6IHE 21.31 2 SP6PAZ
222 SP6LUV 21.08 2 SP6PAZ
299 SP6DMI 10.95 1

SINGLE OPERATOR CW LP = 212 uczestników

9 SP6OJE 161.94 2 starty K-Koźle
34 SP6ZC 78.58 1 SP6PAZ
105 SP6TRH 24.31 2 SP6PAZ
135 SP6DMI 16.65 1
174 SP6MQO 10.94 1 SP9KDA
182 SP6LUV 10.61 1 SP6PAZ
192 SP6IHE 10.16 1 SP6PAZ

SINGLE OPERATOR PHONE OPEN = 565 uczest.

7 SP6DVP 189.27 7 startów SP6PAZ
29 SP6LUV 99.55 1 SP6PAZ
64 SP6OJJ 54.85 1 SP6PAZ
87 SP6JZL 45.28 3 SP6PAZ
112 SP6EAL 37.62 1 Węgry
123 SP9EKF 35.01. 2 SP6PAZ
144 SP6RTX 31.01 3 SP6PAZ
249 SP6IHE 20.27 2 SP6PAZ
272 SQ9ORQ 18.51 1 SP9KDA
345 SP6TRH 13.29 1 SP6PAZ
371 SP6SOX 12.66 1 SP6PCB
468 SP9UO 10.35 1 SP9KDA

SINGLE OPERATOR PHONE LP = 385 uczest.

3 SP6DVP 262.31 6 SP6PAZ
104 SP6RTX 32.77 3 SP6PAZ
179 SP6IHE 20.98 2 SP6PAZ
189 SP6EIY 20.09 2 SP6PCB
209 SP6SOX 17.54 1 SP6PCB
249 SP6TRH 13.38 1 SP6PAZ
363 SN6P 10.01 1 SP6PNZ

SINGLE OP.MIX. OPEN = 330 uczestników

34 SP6ZC 135.25 4 SP6PAZ
37 SP6LUV 131.48 4 SP6PAZ
78 SP6EIY 76.49 7 SP6PCB
91 SP6IHE 68.37 6 SP6PAZ
178 SP6MQO 35.13 3 SP9KDA
283 SP6CC 10.44 1 SP6PAZ

SINGLE OP.MIX LP = 190 uczestników

108 SP6MQO 23.20 2 SP9KDA
109 SP6LUV 22.59 2 SP6PAZ

Multi Op.MIX OPEN = 64 uczestników

10 SP9KDA 154.84 4 SP9KDA

Multi Op.MIX LP = brak uczestnika

Zestawienie stacji z OT-11 PZK OPOLE na
podstawie oficjalnych wyników ze strony
SP DX Clubu opracował SP6DVP 17.05.2020