Kwartalne zestawienia współzawodnictw IOTA i SP DX Maraton

W dziale informacje sportowe opublikowano kolejne kwartalne zestawienia współzawodnictw sportowych: SP DX Maratonu i IOTA.

Leszek SP6CIK

Reklamy

Kwartalne zestawienia IOTA i SPDX Maraton

W dziale informacje sportowe opublikowano kolejne kwartalne zestawienia współzawodnictw sportowych: SP DX Maratonu i IOTA.
Warto zwrócić uwagę na informacje zawarte poniżej tabeli współzawodnictwa IOTA. Z pewnością zainteresują one obecnych i przyszłych uczestników programu IOTA.
Leszek SP6CIK

Uaktualnienie zestawień sportowych

Opolski Oddział PZK jako jedyny w kraju publikuje zestawienia osiągnięć polskich krótkofalowców w programie RSGB IOTA. W zakładce Informacje sportowe zamieszczono kolejne zestawieniePolskie stacje na liście osiągnięć IOTA 2017„.

Warto także zapoznać się z najnowszym zestawieniem Polacy w DXCC ze stanem na dzień 28.02.2017r. Autorem zestawienia jest SP7GAQ.

Leszek SP6CIK

CQMM DX Contest

W każdy weekend odbywają się różnego rodzaju międzynarodowe zawody krótkofalarskie. Chciałbym poinformować o niezbyt dobrze znanych zawodach organizowanych przez sympatycznych krótkofalowców brazylijskich, będących jednocześnie miłośnikami pracy alfabetem Morse’a. Zawody organizowane są zawsze w trzeci pełny weekend kwietnia (np. 16-17 kwietnia, 2016).

Początek zawodów : 1200 UTC w sobotę; koniec: 2359 UTC w niedzielę.
Emisje i pasma
Tylko CW (A1A);
Pasma: 80, 40, 20, 15 and 10 metrów.
Stacje polskie nadają grupę kontrolną składającą się z raportu i skrótu kontynentu: np. 599 EU
Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie: http://www.cqmmdx.com/rules/

Z życzeniami sukcesów w zawodach
Leszek SP6CIK

Uaktualnienie zestawień sportowych

W informacjach sportowych zamieszczono najnowsze zestawienia Wspołzawodnictwo IOTASPDX Maraton ze stanem na dzień 31.12.2015 roku. Ich autorami są Augustyn SP6BOW i Andrzej SP8FNA.

Ponadto warto zapoznać się z najnowszym zestawieniem Polacy w DXCC ze stanem na dzień 1.01.2016r. Możemy tam znaleźć kolejną stację z Opolszczyzny – Jarka SP6OJK w Mixed ze stanem 294 podmiotów DXCC. Autorem zestawienia jest SP7GAQ.

Z życzeniami kolejnych zweryfikowanych osiągnięć sportowych dla obecnych i przyszłych uczestników współzawodnictw w nowym roku.

Leszek SP6CIK