Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PZK OT nr 11

Zarząd Oddziału Terenowego PZK nr 11 w Opolu zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 7.12.2019r. (sobota) o godzinie 10.00 (pierwszy termin), 10.15 (drugi termin) w Opolu, ul. Torowa 7 (bursa). Zebranie zostało zwołane zgodnie z § 35 p.4a Statutu PZK.

Dokonamy wyboru nowych władz oraz podsumujemy działalność ustępującego Zarządu OT PZK nr 11 w Opolu.

P O R Z Ą D E K    Z E B R A N I A

 1. Otwarcie zebrania, powitanie gości oraz członków oddziału.
 2. Wybór Przewodniczącego – prowadzącego zebranie.
 3. Wybór protokolantów i Komisji Mandatowej zebrania.
 4. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 5. Przyjęcie porządku zebrania.
 6. Wręczenie wyróżnień za działalność w okresie sprawozdawczym.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Terenowego PZK w Opolu.
 9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 11. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 12. Wystąpienia zaproszonych gości.
 13. Wybór Komisji Wyborczo-skrutacyjnej.
 14. Zgłaszanie kandydatur na:
 • członków Zarządu Oddziału,
 • zastępców członków Zarządu Oddziału,
 • członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 • zastępców członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 • delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK
 • zastępców delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK
 1. Głosowanie.
 2. Ogłoszenie wyników wyborów.
 3. Zgłaszanie projektów uchwał.
 4. Wystąpienie przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków – prezentacja zgłoszonych projektów uchwał.
 5. Dyskusja nad zgłoszonymi projektami uchwał.
 6. Podjęcie uchwał.
 7. Wystąpienie Prezesa Oddziału i Przewodniczącego OKR.
 8. Zamknięcie Zebrania

Paweł Pośpiech SQ6DXP
Prezes PZK OT nr 11 w Opolu