BOGUSŁAW FAJFUR SP8TQ SK

Ze smutkiem informuję, że w dniu 26 stycznia 2014 roku w Przemyślu zmarł nasz Kolega Bogusław (Bob) Fajfur  SP8TQ (ex SP6TQ, 3Z6TQ).

SP6TQ.jpg

Kolega Bogdan był jednym z założycieli pierwszego klubu krótkofalowców na Opolszczyźnie SP6KAZ działającego przy Technikum Materiałów Wiążących w Opolu. W tym też klubie wraz z innymi entuzjastami krótkofalarstwa przygotowywał podwaliny do utworzenia w 1957 roku Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Związku Krótkofalowców w Opolu.

QSL_SP6TQ

Od 1967 roku przeniósł się do nowo powstałego Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ, w którym pełnił wiele funkcji m. inn. prezesa i kierownika radiostacji. Posiadał wielką wiedzę techniczną oraz wspaniałe umiejętności operatorskie. Jego ulubioną emisją była telegrafia, na której przeprowadził wiele tysięcy łączności. Bardzo często uczestniczył w zawodach krajowych i międzynarodowych zdobywając wysokie lokaty. Przez wiele lat był  też członkiem wojewódzkiej komisji egzaminacyjnej przy ZOW PZK w Opolu. Prowadził kursy krótkofalarskie w klubie SP6PAZ. Z pod jego opieki wyszło w tym okresie wielu młodych i zdolnych krótkofalowców. Był wzorem krótkofalowca dla wielu członków klubu SP6PAZ i nie tylko. Za swoją działalność w latach 70-tych na wniosek ZOW PZK w Opolu został odznaczony Honorową Odznaką PZK o numerze 96. 1 stycznia 1966 roku został członkiem SPDXC z numerem 74. Po reorganizacji administracyjnej kraju służbowo przenosi się do Przemyśla. Tam też kontynuował  swoją działalność krótkofalarską .

Cześć Jego pamięci

Krzysztof  SP6DVP – 3Z6V

Publikacja kwartalnego zestawienia SP DX Maraton

Opublikowano kolejne kwartalne zestawienie SPDXM_12_13. SP DX Maraton prowadzi Andrzej SP8FNA i publikuje je również na stronie SP DX Klubu, PZK i w Świecie Radio.

Miłej lektury
Leszek SP6CIK

Aktualizacja zestawienia IOTA

Od Augustyna SP6BOW otrzymaliśmy kolejne kwartalne zestawienie Współzawodnictwo IOTA 31_12_2013, które ukazuje się również na stronie SP DX Klubu i ZG PZK. Kolejny raz publikujemy zestawienie wcześniej niż na ww. stronach.
Zachęcamy do zapoznania się z całością zestawienia, a szczególnie z informacjami zawartymi na 2 i 3 stronie.

Miłej lektury życzy
Leszek SP6CIK