Kontakt adres oraz e-mail

Adres do korespondencji (jedyny obowiązujący):

Polski Związek Krótkofalowców   Oddział Terenowy nr 11 w Opolu    Skr.poczt. 2341      45-256  Opole  15

Jeśli chcesz napisać do członków Zarządu Oddziału Terenowego nr 11 w Opolu – adres e-mail:    ot11@pzk.org.pl   Pocztę wysłana na ten adres otrzymają wszyscy członkowie ZOT.

Adres siedziby: ul. Skautów Opolskich 15 m XI piętro; 45-286 Opole (nie należy używać do wysyłania korespondencji)