Przypomnienie o wysokości i terminach wpłat składek OT11 i PZK na 2017 rok

Informujemy, że zasady opłacania składek nie zostały zmienione i kwota składek jest sumą składki oddziałowej oraz składki na ZG PZK.

Składka oddziałowa wynosi 40 zł rocznie.

Składki na ZG PZK są również niezmienione i przedstawiają się w następująco:

1. Składka wpisowa 10,00 zł
2. Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 20,00 zł
3. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 60,00 zł
4. Składka dla członka zwyczajnego 90,00 zł
5. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat 20,00 zł
6. Składka dla członka wspomagającego 10,00 zł
7. Kluby zarejestrowane w OT PZK 0,00 zł

Termin wpłaty składek:

a)  za I półrocze lub cały rok 2017, do 15 stycznia 2017 r.

Składkę oddziałową i na PZK powinno się przelać łącznie na konto  bankowe  Oddziału  Terenowego  PZK  nr 11
Polski Związek Krótkofalowców, Oddział  Terenowy  w Opolu
Bank: BGŻ
numer konta: 61 2030 0045 1110 0000 0254 3220
Na przelewie proszę podać swój znak oraz tytuł wpłaty,
np. SP6XXX składka za 2017r.

W imieniu Zarządu naszego oddziału dziękuję za wpłaty w terminie.
Skarbnik 
Irena SP6OUY