Aktualizacja zestawień sportowych

Opublikowano kolejne zestawienie Polacy w DXCC 1.07.2013, które ukazuje się również na stronie SP DX Klubu i Oddziału Świętokrzyskiego. Obecnie zestawienia są opracowywane w cyklu 2-miesięcznym. Data informuje o dniu zestawień DXCC, z których pobrano dane.
Również opublikowano kolejne kwartalne zestawienie SP DX Maraton 30.06.2013. SP DX Maraton prowadzi Andrzej SP8FNA i publikuje je również na stronie SP DX Klubu, PZK i w Świecie Radio. Jednak zestawienie to podobnie jak poprzednie jest publikowane niezwłocznie po otrzymaniu.

Miłej lektury
Leszek SP6CIK

Aktualizacja współzawodnictwa IOTA

W dziale “Informacje sportowe” opublikowano kolejną tabelę współzawodnictwa IOTA, które prowadzi nasz Kolega Augustyn SP6BOW. Współzawodnictwo ukazuje się w cyklu kwartalnym, a na naszej stronie OT ukazuje się wcześniej niż na stronie PZK i SPDX Klubu. Jednocześnie zachęcamy członków naszego OT do udziału w “polowaniu na wysepki”. Link do stanu na dzień 30.06.2013 r. : Wspolzawodnictwo IOTA_30_06_13 

Augustynie serdecznie dziękujemy za Twoją pracę.

W imieniu Zarządu OT Leszek SP6CIK