Aktywność SN0UNESCO

W dniach 3-4 grudnia br. z terenu Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, obiektu wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, będzie aktywna stacja SN0UNESCO.
Stacja będzie dawała punkty do dyplomu „Obiekty Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO” (WHSA World Heritage Sites Award www.whsa.info ).
Numer obiektu UNESCO wg listy WHSA: WH-PL042
Vy 73
Za Zarząd Klubu SP9KDU
Robert SQ9FMU