Mirosław Kołodziej SQ6CNM – Silent key

Informujemy z przykrością, że w dniu 14 września 2022 roku odszedł nagle nasz Kolega Mirosław Kołodziej SQ6CNM zamieszkały w Przyworach Opolskich. Długoletni członek naszego Oddziału oraz Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ-SN6O z Opola. Aktywny na pasmach amatorskich KF i UKF, sumienny i życzliwy dla kolegów krótkofalowców. Wychował i zainteresował krótkofalarstwem dwóch swoich synów Janusza SQ6JAN oraz Jarka SQ6JAR.

Rodzinie oraz Januszowi SQ6JAN i Jarkowi SQ6JAR składamy wyrazy współczucia z powodu śmierci Taty.

Cześć Jego pamięci.

Zarząd OT-11 PZK Opole oraz Koledzy z klubu SP6PAZ z Opola. 

(fotografia pochodzi z zasobów rodzinnych SQ6JAN)

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w Opolu na ul. Torowej 7 w Zespole Placówek Oświatowych (Bursa) w dniu 25.06.2022r (sobota), pierwszy termin 10.00, drugi termin 10.15.

Porządek zebrania :

  1. Otwarcie zebrania i powitanie członków PZK OT nr 11 w Opolu.
  2. Wybór przewodniczącego – prowadzącego Zebranie.
  3. Wybór protokolantów i Komisji Mandatowej Zebrania.
  4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
  5. Przyjęcie porządku Zebrania.
  6. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Terenowego PZK w Opolu. 
  7. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.       
  8. Informacja Klubów odnośnie działalności krótkofalarskiej.                               
  9. Dyskusja.           
  10. Zamknięcie Zebrania.                                               

Paweł Pośpiech SQ6DXP

Prezes PZK OT nr 11 w Opolu

Ps. Zaproszenia zostały również rozesłane pocztą elektroniczną do członków OT11. W przypadku pytań odnośnie Zebrania prosimy o kontakt.

Wizyta redaktora Radia Opole Pana Mariana Staszyńskiego w klubie SP6PAZ

W dniu 16 maja w godzinach popołudniowych w siedzibie Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ gościliśmy redaktora Radia Opole Pana Mariana Staszyńskiego. W ciągu dwóch godzin został zarejestrowany obszerny materiał dźwiękowy do reportażu o działalności klubu. Wywiadu dla Radia Opole udzielili koledzy Sławomir Domarus SP6ZC, Robert Rydzak SP6EK, Jan Romanowski SP6GEQ oraz Krzysztof Bieniewski SP6DVP. Przy okazji prezes klubu Robert SP6EK wręczył redaktorowi Marianowi Staszyńskiemu proporczyk PZK. Redaktor Marian Staszyński od pamiętnej powodzi w roku 1997 co pewien czas realizuje reportaże na temat naszego klubowego środowiska, działalności oraz związanych z klubem naszych kolegów.     

Opole 16 maja 2022                                                     tekst i zdjęcia Krzysztof SP6DVP

Marian Szpunar SP6CSK – SK

Wspomnienie o Marianie Szpunar SP6CSK z Opola 1949-2022 r.

Informujemy, że w dniu 27 kwietnia 2022 roku w wieku 72 lat po długiej chorobie zmarł nasz klubowy Kolega Marian Szpunar SP6CSK – SP6-6093.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Urodził się 14 lipca 1949 roku w Opolu. Po ukończeniu Technikum Elektrycznego w Opolu rozpoczął pracę zawodową. W czasie swojej nauki należał do klubu krótkofalowców LOK – SP6KEX działającego przy Technikum Mechanicznym w Opolu. Przez pewien czas był kierownikiem tej radiostacji. W roku 1965 został przyjęty do Opolskiego Radioklubu Ligi Obrony Kraju. 30 października 1966 roku wstępuje w szeregi Polskiego Związku Krótkofalowców za pośrednictwem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Opolu gdzie otrzymał znak nasłuchowy SP6-6093. 30 października 1966 roku zdał egzamin na Świadectwo Uzdolnienia. W dniu 4 czerwca 1968 roku otrzymał swoje pierwsze zezwolenie numer 2208/68 kategorii pierwszej o mocy 50 watów. W tym samym miesiącu zbudował swoje pierwsze urządzenie nadawcze na dwa pasma 80 metrów oraz 40 metrów, które pozwoliło mu wyjść w eter pracując emisją AM. Od swoich młodzieńczych lat bardzo intensywnie pracuje zawodowo. Długi okres czasu przepracował w OZAS Opole – Opolskie Zakłady Aparatury Spawalniczej na różnych stanowiskach. Następnie po reorganizacji zakładu OZAS rozpoczyna swoją prywatną działalność gospodarczą w swojej firmie pod nazwą APAR-SPAW, w której pracował aż do przejścia na zasłużoną emeryturę. Czasami pracował na pasmach amatorskich, głównie na KF i UKF. Interesowały go również łączności przez satelity amatorskie na UKF. Po przejściu na emeryturę rozpoczął przebudowywać swoje systemy antenowe. Postawił dwa dodatkowe maszty własnej konstrukcji oraz wykonania. Miał wiele jeszcze planów do realizacji związanych z krótkofalarstwem. Niestety poważna choroba uniemożliwiła mu kontynuowanie swoich ambitnych planów i marzeń na przyszłość. Był bardzo pracowitym i uczynnym Kolegą. Jako jedyny w województwie miał możliwość spawania metali kolorowych różnymi najnowszymi technikami. Nasi krótkofalowcy bardzo często korzystali z tych możliwości przy konstruowaniu anten kierunkowych na KF oraz UKF. Klub SP6PAZ kilkakrotnie korzystał z jego usług. Członkiem Piastowskiego Klubu Krótkofalowców został w roku 1975 aż do chwili śmierci. Był również członkiem OT-11 PZK Opole do roku 2021.  Został pochowany w dniu 2 maja 2022 roku na lokalnym cmentarzu. Cześć Jego pamięci. Koledzy z Piastowskiego Klubu Krótkofalowców  SP6PAZ-SN6O z Opola – Zarząd Oddziału OT-11 PZK Opole.

(informacje opracowano na podstawie materiałów archiwalnych SP6DVP)

HF70RO – 70 lat Rozgłośni Polskiego Radia w Opolu 1952 – 2022 r.

Informujemy, że w dniach od 1-31 maja 2022 roku czynna będzie na pasmach amatorskich radiostacja okolicznościowa o znaku HF 70 RO. Okazją do uruchomienia jest przypadający w bieżącym roku jubileusz 70 lat powstania Rozgłośni Polskiego Radia w Opolu-1952-2022 r. Stacja okolicznościowa HF70RO czynna będzie na różnych emisjach- telegrafii (CW), fonii (SSB), RTTY, FT4 i FT8. Operatorami będą członkowie Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ-SN6O z Opola oraz zaproszeni operatorzy z innych klubów z naszego województwa. Wszystkie przeprowadzone łączności będą potwierdzane wyłącznie via LoTW oraz Club Log. W miarę możliwości stacja będzie również czynna w kilku zawodach odbywających się w miesiącu maju.

Przy okazji zapraszamy do odwiedzenia strony Radia Opole poświęconej historii powstawania rozgłośni : https://radio.opole.pl/111,0,o-radiu

oraz do logo Radia Opole przygotowane specjalnie z okazji tego jubileuszu :  https://radio.opole.pl/111,373,logo-radia-opole

informacje na QRZ.COM  https://www.qrz.com/db/hf70ro

strona klubu http://www.sp6paz.pl/index.php/informacje

                                                                                Team SP6PAZ-HF70RO z Opola