Oświadczenie ZOT PZK nr 11 w Opolu w sprawie wypowiedzi Kolegi Marka SP9UO

Zarząd Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców nr 11 w Opolu, w związku z wypowiedzią Kol. Marka SP9UO podczas posiedzenia ZG PZK w dniu 21.05.2023r, oświadcza, że odcina się od słów obraźliwych jakie padły podczas w/w posiedzenia, będących prywatną oceną, która nie jest stanowiskiem władz PZK OT nr 11 w Opolu. Kolega Marek SP9UO jest przedstawicielem OT11 w ZG PZK, jego zadaniem jest przedstawianie i promowanie rozwiązań sprzyjających działaniu naszej organizacji.
Wyrażanie prywatnych opinii, które nie odnoszą się do statutowej działalności PZK nie powinno mieć miejsca, jednocześnie przepraszamy wszystkich, którzy poczuli się urażeni treścią wypowiedzi
.

W imieniu Zarządu Oddziału Terenowego PZK nr 11 w Opolu Paweł SQ6DXP

Czesław Chrzanowski SP6SNS – SK.

W dniu dzisiejszym 21 kwietnia 2023 w godzinach porannych po długiej i ciężkiej chorobie zmarł nasz Kolega Czesław Chrzanowski SP6SNS. Czesław był długoletnim członkiem PZK oraz  klubu SP6PAZ.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2023 (poniedziałek) o godzinie 12.00 na Cmentarzu Komunalnym na Półwsi w Opolu (nowa kaplica).

Cześć Jego Pamięci.

Zarząd OT-11 PZK Opole

Koledzy z klubu SP6PAZ z Opola

Wspomnienie o Stanisławie Starzyku SP6EIY 1946-2023 r.

Stanisław Starzyk radiem zainteresował się już w wieku dwunastu lat. W tym też okresie rozpoczął jako młody chłopak przeprowadzać nasłuchy na falach średnich oraz krótkich. W roku 1964 w pierwsze kroki Stanisław stawiał w klubie dzielnicowym w Klecinie, w którym zorganizowano kurs krótkofalarski oraz szkolenie z zakresu nadawania i odbioru alfabetu Morse’a. W połowie roku 1966 rozpoczyna czynną służbę wojskową w Brzegu (koło Opola). W okresie tym znal już dobrze tajniki nadawania i odbioru alfabetu Morse’a. Po rozpoczęciu służby zawodowej został skierowany do Wrocławia na kurs obsługi radiostacji R-118. Po kilkumiesięcznym pobycie we Wrocławiu powraca do Brzegu na początku 1967 roku poznaje tam starszych krótkofalowców w osobach: Jana Kaczałę SP6CCK późniejszy SP6KB i SP3C, Pawła Wolańskiego SP6BHT, Mieczysława Jarzębowskiego SP6AML, Stanisława Pasternaka SP6CXH (obecnie SP6XP), Stanisława Kulawinka SP6CLF. W miesiącu sierpniu 1969 przy jego współudziale powstaje Brzeski Klub Krótkofalowców PZK im Michała Okurzałego przy Klubie Garnizonowym w Brzegu – SP6PCB. W roku 1970 na egzaminie w/w klubie Stanisław zdaje z wynikiem pozytywnym egzamin, który otwiera mu drogę do ubiegania się o indywidualne zezwolenie w SRA (licencję). Od trzeciego kwartału 1970 roku wstąpił do Polskiego Związku Krótkofalowców za pośrednictwem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZK w Opolu. Otrzymał legitymację o numerze 134/OP z dnia 19 września 1970 roku. Pierwszą swoją licencję i znak wywoławczy SP6EIY otrzymał 20 lipca 1970 roku. Zezwolenie nr. 3366/70. Jego małżonka Danuta również jest krótkofalowcem od roku 1987 i posiada znak SP6RTV. Członkiem klubu SP6PCB Stanisław został w roku 1969, natomiast członkiem PZK był od roku 1970 do chwili śmierci czyli ponad 53 lata.

W roku 2009 na wniosek macierzystego klubu SP6PCB i ZOT PZK Opole otrzymał Odznakę Honorową PZK o numerze #768. Był bardzo dobrym telegrafistą, uczestniczył w wielu zawodach krótkofalarskich krajowych oraz międzynarodowych zdobywając czołowe lokaty. W roku 1990 wstąpił do elitarnego SP DX Clubu. Jego numer członkowski to #332. Co roku uczestniczył w spotkaniach klubu SP6PCB organizowanych dla szerszego grona krótkofalowców z woj. Opolskiego oraz Wrocławskiego. Jest jednym z nielicznych w kraju, który posiada ponad 10-tysięcy różnego rodzaju dyplomów za pracę emisjami cyfrowymi. Emisje cyfrowe były w jego ostatnich latach oczkiem w głowie. Ma potwierdzonych 338 podmiotów DXCC. W 2010 roku obchodził swój jubileusz pracy pod SP6EIY w eterze. Był czynny pod okolicznościowym znakiem SP40EIY przeprowadzając wiele tysięcy obustronnych łączności.

Skrupulatnie podchodził do swoich osiągnięć sportowych. Regularnie uzupełniał swoje statystyki na Club Logu, LoTW, QRZ.COM, eQSL, HRDLog.net i HamLog. Regularnie wysyłał przez biuro QSL karty dla swoich korespondentów. Był członkiem wielu klubów specjalistycznych. Oto ważniejsze kluby: EPC area PL-10, DXDA #DX 2600, EPC-PL#0012, EuArea #AREA PL.OP.BR. EPC #11243, EPC-PL #12, 30MDG #3872, DMC # 3253, BDM #157, CDG #393, FHC # 3117, NDG #525, PODXS 070 #1224, SPCW Club # 454FT8-DMC #2661, SIM31 #0120, ERC #02426, AGB #00688, RDRC #705, RCWC #1313, BCS # 1655.Ogółem przeprowadził do chwili śmierci ponad 290 tysięcy obustronnych łączności na wszystkich pasmach amatorskich z krótkofalowcami z całego świata. Jego CV krótkofalarskie można przeczytać na QRZ.COM pod adresem https://www.qrz.com/db/SP6EIY . W zeszłym roku jego klub SP6PCB wniósł za pośrednictwem PZK Opole wniosek o przyznanie Stanisławowi SP6EIY Złotej Odznaki Honorowej Polskiego Związku Krótkofalowców.Niestety nie doczekał uhonorowania Go tym wspaniałym odznaczeniem, którego kryteria spełniał.Odchodząc pozostawił nas w smutku, ale owocem Jego działalności jest bardzo liczne grono Krótkofalowców w Brzegu i nie tylko.Pozostawił w wielkim smutku całą swoją rodzinę, żonę Danutę, dwóch dorosłych synów oraz córkę.

Z poważaniem:

Prezes SP6PCB Marcin SO6TIR.

Stanisław Starzyk SP6EIY – SK.

Informujemy z wielką przykrością, że w wieku 77 lat w dniu dzisiejszym – 25 marca 2023 w godzinach porannych w Krakowie zmarł Kolega Stanisław Starzyk SP6EIY z Brzegu. Członek PZK oraz klubu SP6PCB z Brzegu od roku 1969.

Cześć Jego pamięci.

Zarząd OT-11 PZK Opole

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Klub SP6KHZ zaprasza na giełdę krótkofalarską w Krapkowicach