Aktualizacja bandplanu KF I Regionu IARU

Nastąpiły kolejne zmiany w banplanie fal krótkich I-szego Regionu IARU. Jak zwykle prosimy o zapoznanie się ze zmianami i przestrzeganie bandplanu. Należy zaktualizować również strony klubów, które posiadają bandplan.

Zaktualizowany bandplan znajduje się w dokumentach organizacyjnych.

Bezpośredni link: https://ot11pzk.files.wordpress.com/2021/06/hf_r1_bandplan.pdf

Zarząd OT11

Sukces Jarka SP6OJK w ARRL 10-Meter Contest

Nasz Kolega – Jarek SP6OJK w ubiegłorocznych zawodach światowych ARRL 10-Meter Contest w kategorii Single Operator, Phone Only, High Power zdobył 1 miejsce w Polsce oraz 2 miejsce w Europie.

Gratulujemy!

Kompletne wyniki można znaleźć na stronie: https://contests.arrl.org/scores.php?cn=10m

SP6DVP

WYKAZ UCZESTNIKÓW SPDXC 2021 Z OT-11 PZK OPOLE

Razem uczestniczyło 2 kluby oraz 18 stacji indywidualnych

Lp.ZnakKategoriaQSOsKLUBOperator
1SN6OSOABCWLP614SP6PAZSP6ZC
2SO6CSOSBCW(160M)221SP6PAZSP6CIK
3SO9BSOABPHONELP310SP6PAZSQ6IUB
4SO9ISOABPHONEHP1305SP9KDASQ9ORQ
5SP6DVPSOSBPHONE(40M)318SP6PAZ
6SP6EIY/QRPSOABMIXEDQRP81SP6PCB
7SP6GCUSOABCWLP157SP9KDA
8SP6IHESOSBCW(20M)75SP6PAZ
9SP6JZLSOABPHONEHP54SP6PAZ
10SP6LUVSOSBPHONE(160M)70SP6PAZ
11SP6MQOSOSBCW(20M)207SP9KDA
12SP6OJESOSBCW(40M)503
13SP6OJJSOSBPHONE(20M)233SP6PAZ
14SP6OJKSOABPHONEHP6SP6PAZ
15SP6SOXSOABPHONELP65SP6PCB
16SP6TPFCHECKLOG18SP6PAZ
17SP6TRHSOABCWLP139SP6PAZ
18SP9KDAMOABMIXED1018SP9KDA
19SP9UOSOSBPHONE(20M)67SP9KDA
20SQ9CYDSOABPHONELP21SP9KDA

Na podstawie przesłanych logów ze strony SPDX Contest opracował
Krzysztof SP6DVP Opole 21.04.2021

Akcja dyplomowa Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ

Akcja dyplomowa Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ-SN6O z Opola na okoliczność przypadającej w tym roku 100 Rocznicy Wybuchu III Powstania Śląskiego 1921-2021. Chcąc uczcić tą rocznicę klub nasz uruchomił z tej okazji stację okolicznościową o znaku wywoławczym SO100PS a Koledzy Sławek SP6ZC, Bogdan SP6LUV, Krzysztof SP6DVP opracowali prosty regulamin dyplomu. Sam pomysł zrodził się na początku miesiąca stycznia 2021 roku i po uzgodnieniach z Muzeum Czynu Powstańczego w Leśnicy zabraliśmy się do przygotowania materiału na druk karty QSL a po krótkim namyśle również na materiał na opracowanie dyplomu okolicznościowego z tej okazji. Otrzymaliśmy wsparcie i zezwolenie z dyrekcji Muzeum Czynu Powstańczego na wykorzystanie materiałów zdjęciowych pochodzących z archiwów tegoż muzeum. Opracowanie graficzne jak i też druk karty QSL a po zakończeniu akcji również nalepek za QSO został zlecony Kol. Radkowi SP5ADX, który od wielu już lat wykonuje nam wzory i druk kart QSL w swojej firmie poligraficznej. Bogdan SP6LUV z kolei przypomniał sobie o kuzynce, która jest zawodowym grafikiem i jej to właśnie zostało powierzone opracowanie graficzne naszego dyplomu. Konsultacje co do wzoru karty oraz dyplomu odbywały się za pośrednictwem poczty elektronicznej. W między czasie przeprowadziliśmy rozmowy z Bogusławem SQ6NDC z Namysłowa, który po krótkim namyśle zgodził się być managerem dyplomu na stronie LogSp. Współpracował on z kolegą Andrzejem SP8AB, który logiem SP administruje. Następnie dobrano  operatorów (głównie członków klubu ) do pracy radiostacji w terminie od 1-31 maja 2021 roku. Kolega Sławek SP6ZC, przygotował  stronę internetową pod adresem www.sp6paz.pl/SO100PS/ , która w całości została poświęcona sprawom akcji dyplomowej. Znajduje się na niej wiele informacji z regulaminem w języku polskim i angielskim, karta QSL, dyplom oraz zdjęcia historyczne z tego okresu. Również na QRZ.COM (SO100PS) zaraz po otrzymaniu zezwolenia został opublikowany materiał, specjalne linki oraz informacje związane z pracą SO100PS.  W planach duża aktywność od pierwszego do ostatniego dnia maja br na pasmach amatorskich różnymi rodzajami emisji. Skład operatorski stanowią Koledzy : Sławek Domarus SP6ZC (ex:SP6CYX) – Bogusław Słoniewski  SQ6NDC – Krzysztof Bieniewski SP6DVP – Andrzej Jagła SP6GCU – Janek Pajestka SP6IHE – Bogdan Kozołup SP6LUV – Jarek Misiak SP6OJK – Andrzej Puchalak SP6RTX. Karty qsl będą wysyłane po zakończeniu akcji, cały log zostanie również załadowany pod koniec  czerwca do LoTW. Natomiast do ClubLogu i LogSp łączności będą załadowywane sukcesywnie w czasie pracy w eterze. Przesyłanie logów odbywać się będzie nie częściej jak raz na dobę. Przy okazji chcieliśmy serdecznie podziękować Paniom: Katarzynie Szawan oraz Pani Joannie Ojdana z Muzeum Śląska Opolskiego za wsparcie oraz umożliwienie zamieszczenia logo i zdjęć historycznych na naszych materiałach. Pani Joannie Bonder-Jenczmionka  za opracowanie szaty graficznej naszego dyplomu. Koledze Radkowi SP5ADX za opracowanie szaty graficznej karty QSL, Kolegom Andrzejowi SP8AB oraz Bogusławowi SQ6NDC za prace związane z funkcjonalnością LogSp dla potrzeb naszej akcji.  Dziękujemy też naszemu Zarządowi OT-11 PZK Opole za wsparcie finansowe druku kart QSL i nalepek. Mamy nadzieję, że propagacja w miesiącu maju będzie dobra  co pozwoli nam  na nawiązanie wielu ciekawych i dalekich łączności na pasmach amatorskich. Dla najaktywniejszych stacji rozlosowane zostaną trzy nagrody-niespodzianki.

Regulamin dyplomu okolicznościowego z okazji 100 Rocznicy Wybuchu III Powstania Śląskiego

1. Celem wydawanego dyplomu jest zachęcenie krótkofalowców w kraju oraz z zagranicy do przeprowadzenia łączności (nasłuchów) ze stacją okolicznościową SO100PS.

2. Dyplom wydawany jest przez klub SP6PAZ. Stacja SO100PS będzie czynna w eterze w dniach 1-31 maja 2021 na pasmach KF, UKF, emisjami SSB, CW, DIGITAL. Łączności stacji SO100PS w zawodach będą zaliczane są do akcji dyplomowej.

3. Dyplom można zdobyć za przeprowadzenie 3 QSO (łączności) lub nasłuchów na dowolnych trzech pasmach lub trzema rodzajami emisji. Emisje RTTY, FT8 i FT4 liczone będą jako jedna grupa emisji cyfrowych – DIGITAL.

4. Logi stacji SO100PS, będą sukcesywnie przesyłane co 24 godziny na ClubLog oraz na portal LogSP.

5. W zapisach QSO obowiązuje czas UTC.

6. Stacje nasłuchowe przesyłają Log w formacie Cabrillo do Menadżera dyplomowego do 10 czerwca 2021 roku – w nazwie pliku oraz tytule e-maila należy podać znak nasłuchowy.

7. Dyplom będzie wydawany w formie elektronicznej i będzie do pobrania w formie pliku PDF ze strony: logsp.pzk.org.pl .

8. Pośród najbardziej aktywnych dziesięciu stacji rozlosowane zostaną wspaniałe, dodatkowe deski-dyplomy. Wyłonione w drodze losowania stacje otrzymają e-mail (z bazy QRZ.COM) z prośbą o podanie adresu pocztowego do wysyłki nagrody extra.

W razie uwag i pytań można kontaktować się z:

Koordynatorem akcji – Krzysztof SP6DVP sp6dvp(małpka)op.pl

Menadżerem dyplomowym – Bogusław SQ6NDC so100ps.award(małpka)gmail.com

Zyczymy udanej zabawy – Komisja SO100PS.

W załączeniu: karta QSL z obu stron oraz dyplom. Materiał do majowego numeru Świata Radio.

Opole 1 kwietnia 2021                   Koordynator akcji  Krzysztof Bieniewski SP6DVP-3Z6V                      

Kolejna wyprawa Janusza SP9FIH

 Janusz SP9FIH jest ponownie na wyprawie DX-owej. Tym razem jest aktywny z Karaibów pod znakiem TO1K z Saint Martin. Pierwsze łączności przeprowadził 23 marca po godzinie 1:00 UTC na paśmie 60m. Kilka godzin później był dostępny na 30m FT8 również z bardzo silnym sygnałem.

   W krótkiej korespondencji dowiedziałem się, że w podróży udało mu się pokonać „straszne utrudnienia Covidove”. Aktualnie postawił 2 verticale na plaży. Myślę, że jak zwykle nie będzie problemu z dowołaniem się.

   Warto dodać, że jest to od około dziewięciu miesięcy pierwsza wyprawa z polskim operatorem. Obecna wyprawa Janusza jest jedną z niewielu wypraw na świecie od początku 2021 roku. 

Januszowi życzymy sukcesów na kolejnej wyprawie.

Leszek SP6CIK