Przekaż 1% podatku na Oddział Terenowy PZK w Opolu

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Członkowie PZK i Sympatycy Krótkofalarstwa

W imieniu Zarządu Oddziału Terenowego PZK nr 11 w  Opolu  pragniemy zaapelować do Państwa o finansowe wsparcie naszej organizacji  przekazując 1% swego podatku. Nasza organizacja  jest organizacją pożytku publicznego zrzeszającą radioamatorów i dba o rozwój członków organizacji oraz promuje swoją działalność w świecie. Jest to organizacja niedochodowa, dlatego utrzymujemy się tylko ze składek członków oraz wpłat 1 % podatku. Dzięki wpłatom będziemy mogli wspierać naszą działalność prowadzoną na cele pożytku publicznego przez kluby terenowe czy oddział jako całości działania, a także zachęcać do większej aktywności radioamatorów. W naszym interesie leży edukacja przyszłych radioamatorów, którzy będą mogli w pełni wykorzystać swój potencjał intelektualny i zainteresowania. W latach ubiegłych z funduszy uzyskanych z 1 % podatku dofinansowaliśmy zakup urządzeń nadawczo-odbiorczych dla klubów SP6PAZ w Opolu oraz SP6PNZ w Nysie W tym roku również mamy bardzo ambitne plany, dlatego apelujemy o wsparcie – razem możemy wiele. Wiele naszych działań jest możliwe tylko dzięki 1%.
Jak przekazać 1%?
Nie trzeba nic wpłacać!
Wystarczy tylko zdecydować gdzie ma trafić 1% Twojego podatku (Waszej rodziny, przyjaciół). Aby wesprzeć Polski Związek Krótkofalowców Oddział Terenowy nr 11 w  Opolu  wystarczy w formularzu PIT uzupełnić nr KRS naszej organizacji: KRS – 0000274581.
Włącz się do akcji i przekaż 1% swego podatku.
Wszystkim, którzy przekazali nam 1% w zeszłym roku ogromnie dziękujemy i ponownie prosimy o wsparcie.

Z amatorskimi pozdrowieniami
Zarząd Oddziału Terenowego nr 11 w Opole

Uaktualnienie zestawień sportowych

Opolski Oddział PZK jako jedyny w kraju publikuje zestawienia osiągnięć polskich krótkofalowców w programie RSGB IOTA. W zakładce Informacje sportowe zamieszczono kolejne zestawieniePolskie stacje na liście osiągnięć IOTA 2017„.

Warto także zapoznać się z najnowszym zestawieniem Polacy w DXCC ze stanem na dzień 28.02.2017r. Autorem zestawienia jest SP7GAQ.

Leszek SP6CIK

Piknik krótkofalarski – O T M U C H Ó W 2017

W dniu 06.05.2017 odbędzie się „Piknik krótkofalarski – O T M U C H Ó W 2017” nad Jeziorem Otmuchowskim w ośrodku wypoczynkowym „KOTWICA”.

Piknik organizuje Klub Krótkofalowców im. Ziemi Nyskiej w Nysie SP6PNZ.

Na w/w piknik zapraszamy wszystkich krótkofalowców, wraz z rodzinami, do aktywnego wypoczynku nad Jeziorem Otmuchowskim. Organizatorzy Pikniku zapewniają, flaki, kiełbasę na ognisko, pieczywo i do wyboru napój (piwo, kawa, pepsi). Na miejscu ( w ośrodku) można korzystać z obficie zaopatrzonego bufetu jak i również stołówki. Jest możliwość wynajęcia domku wypoczynkowego, całodobowe wyżywienie itp. Ośrodek wypoczynkowy KOTWICA posiada swoją stronę Internetową, gdzie można obejrzeć slajdy z ośrodka, dojazd do ośrodka oraz zdobyć informację na temat ofert ośrodka: http://www.kotwica.pl

oraz o pikniku na stronie klubu SP6PNZ http://www.sp6pnz.republika.pl/

Zapisy i pełnej informacji udziela kolega Włodek SQ6LBW

email: sq6lbw@poczta.onet.pl.pl

Z pozdrowieniami

Organizatorzy Pikniku

Przypomnienie o wysokości i terminach wpłat składek OT11 i PZK na 2017 rok

Informujemy, że zasady opłacania składek nie zostały zmienione i kwota składek jest sumą składki oddziałowej oraz składki na ZG PZK.

Składka oddziałowa wynosi 40 zł rocznie.

Składki na ZG PZK są również niezmienione i przedstawiają się w następująco:

1. Składka wpisowa 10,00 zł
2. Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 20,00 zł
3. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 60,00 zł
4. Składka dla członka zwyczajnego 90,00 zł
5. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat 20,00 zł
6. Składka dla członka wspomagającego 10,00 zł
7. Kluby zarejestrowane w OT PZK 0,00 zł

Termin wpłaty składek:

a)  za I półrocze lub cały rok 2017, do 15 stycznia 2017 r.

Składkę oddziałową i na PZK powinno się przelać łącznie na konto  bankowe  Oddziału  Terenowego  PZK  nr 11
Polski Związek Krótkofalowców, Oddział  Terenowy  w Opolu
Bank: BGŻ
numer konta: 61 2030 0045 1110 0000 0254 3220
Na przelewie proszę podać swój znak oraz tytuł wpłaty,
np. SP6XXX składka za 2017r.

W imieniu Zarządu naszego oddziału dziękuję za wpłaty w terminie.
Skarbnik 
Irena SP6OUY

Spotkanie krótkofalowców w dniu 3.12.2016r.

Zarząd Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców nr 11 w Opolu serdecznie zaprasza na spotkanie krótkofalarskie, które odbędzie się w dniu 03.12.2016r o godzinie 10.00 w świetlicy w miejscowości Czarnowąsy ul. Wolności 91 (siedziba klubu SP6PAZ).
Przewidujemy następujący przebieg spotkania :
1. Otwarcie spotkania i przywitanie przybyłych gości.
2. Wystąpienie Prezesa ZG PZK kol. Waldemara 3Z6AEF.
3. Krótkie omówienie sytuacji w PZK OT nr 11 w Opolu.
4. Wręczenie Odznak Honorowych PZK.
5. Prelekcja na temat wyprawy do Albanii.
6. Prelekcja na temat wybranych anten krótkofalowych i zagadnień technicznych.
7. Zakończenie spotkania.
Podczas spotkania będzie można opłacić składki członkowskie PZK na rok 2017.
Spotkanie będzie również okazją do weryfikacji dokumentów do systemu LoTW.
Chętni do weryfikacji proszeni są o zabranie oryginału pozwolenia radiowego i dokumentu tożsamości np.  dowodu osobistego, prawa jazdy lub legitymacji szkolnej. Weryfikację będzie prowadził Leszek SP6CIK.
Zarząd OT11