Prace modernizacyjne przy przemienniku SR6F

         W dniu 21 marca 2012r na obiekcie SLR Wysoka przeprowadzono prace modernizacyjne przy przemienniku SR6F. Modernizację wykonali: Krzysztof SP6DVP, Bogdan SP6LUV oraz Paweł SQ6DXP.

Wizyta była planowana od dłuższego czasu po sygnałach jakie dostawaliśmy odnośnie niższego poziomu sygnału emitowanego przez przemiennik. Na miejscu okazało się, że antena nadajnika SR6F jest całkowicie zasłonięta innymi antenami. Kolejny raz będziemy zmuszeni zmienić miejsce instalacji tej anteny, aby sygnał ponownie pokrył znaczącą część województwa opolskiego. Do czasu zmiany miejsca trzeba liczyć się, że w wielu odległych miejscach sygnał będzie dużo słabszy niż przed kilku laty.

Najważniejsze, że udało się wprowadzić zmiany, które polepszą komfort pracy przemiennika.

1. Skrócono czas podtrzymania nadajnika przemiennika po puszczeniu PTT. Obecnie podtrzymanie wynosi około 2 sekund.

2. Wprowadzono alarmowanie czasu TOT. Przypominamy, że przemiennik wyposażony jest w tą funkcję i czas pracy nadajnika przemiennika wynosi 5 min. gdy transmisja nadajnika będzie trwała ok. 4.40 min. na sygnale będzie można usłyszeć alarm TOT w postaci pikania, a po kolejnych 20 sekundach przemiennik wyłączy się. Aby nie doszło do przekroczenia tego czasu należy pozwolić się wyłączyć przemiennikowi przed podjęciem mikrofonu od korespondenta i wówczas mamy pełne 5 minut dla własnej relacji.

Funkcja ta została aktywowana z uwagi na bezpieczeństwo sprzętu w stanach awaryjnych.

Do obiektu nie ma swobodnego wejścia stąd niemożliwa natychmiastowa interwencja w przypadku np. zawieszenia się i emitowania w sposób ciągły fali nośnej przez nadajnik.

3. Skorygowano tor audio przemiennika. Obecnie przemiennik retransmituje sygnał praktycznie z takim samym poziomem jaki jest na wejściu, jedynie barwa dźwięku kształtowana jest w stronę tonów niskich, co mniej dokuczliwe jest przy odbiorze stacji w szumach.

Przypominamy nowym użytkownikom, iż przemiennik uruchamiany jest podnośną 71.9Hz według ustaleń dla lokatora JO90.

O dalszych pracach mających na celu zwiększenie zasięgu przemiennika będziemy informować na bieżąco.

Paweł SQ6DXP V-ce prezes OT11

Audycja w Radio Planeta FM na temat krótkofalarstwa

      W  dniu 19.03.2012r w Radio Planeta FM odbyła się krótka audycja radiowa na temat krótkofalarstwa. Prowadzący redaktor Wojciech Trzciński zaprosił do niej Pawła Sq6dxp. Mimo,iż trwała dość krótko udało się omówić wiele ciekawych tematów,między innymi wyjaśnić różnicę pomiędzy Cb-Radio,a krótkofalarstwem,przedstawić sposób pracy i nawiązania łączności w pasmach amatorskich. Wśród pytań nie brakowało tych związanych z początkiem krótkofalarstwa w Polsce,pierwszych publikacji oraz też samego Polskiego Związku Krótkofalowców. Prowadzący zainteresowany był sprzętem,zasięgami oraz imprezami związanymi z udziałem krótkofalowców. Podczas tej audycji Paweł Sq6dxp gorąco zapraszał do odwiedzenia wszystkich klubów działających na terenie województwa opolskiego jak i również do OT PZK w Opolu. Radio Planeta Fm jest radiem młodzieżowym,kierowanym do wielu odbiorców,jest szansa,że naszym hobby mogą zainteresować się nowe osoby. Pozostaje mieć nadzieję,że nasza pasja zostanie zauważona przez inne rozgłośnie radiowe i zechcą ugościć nas w swoim studio.

Egzamin na Świadectwo Operatora Urządzeń Radiowych w Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej – Opole 17 marzec 2012

          W dniu 17.03.2012r odbył się egzamin na Świadectwo Operatora Urządzeń Radiowych w Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej w ramach sesji wiosennej. Nasza delegatura UKE organizuje dwie sesje: letnią oraz zimową. Na egzamin przyjechało 16 osób. Nie brakowało kobiet co bardzo nas cieszy, że panie zainteresowały się tym wyjątkowym hobby jakim jest krótkofalarstwo.

Komisja Egzaminacyjna UKE gorąco przywitała gości tłumacząc kwestie formalne dotyczące przebiegu egzaminu. Egzamin zaczął się punktualnie o godz.10.00. Większość uczestników już po kilkunastu minutach oddało arkusz egzaminacyjny i oczekiwało na wyniki. Pan Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej,Dyrektor Opolskiej Delegatury UKE Gerard Halama indywidualnie ogłaszał wyniki egzaminu poszczególnym osobom gratulując pozytywnie złożonego egzaminu. Należy tu podkreślić, iż wszystkie osoby zdały egzamin i zasilą szeregi krótkofalowców w województwach śląskim, dolnośląskim oraz opolskim. Korzystając z okazji jako ZOT PZK gratulujemy wszystkim i zapraszamy do zasilenia szeregów naszego oddziału PZK służący przy tym pomocą w wielu kwestiach.

Paweł SQ6DXP V-ce prezes ZOT nr 11 w Opolu.

Łączność Kryzysowa PZK – Emcom – (ankieta)

     Z uwagi na kompletowanie danych oraz przygotowania w przyszłości do wzięcia udziału w Łączności Kryzysowej PZK – Emcom zwracamy się z prośbą o pobranie ankiety ( ankieta pzk-emcom   ) ,uzupełnienie jej i odesłanie na adres oddziału (ot11@pzk.org.pl). Wypełniona ankieta da nam obraz czy Koleżanki i Koledzy są zainteresowani tą inicjatywą oraz w jakim zakresie mogą wspomóc ten projekt przy tworzeniu sieci Zarządzania Kryzysowego w oparciu o członków OT na terenie województwa opolskiego.

z poważaniem

Paweł Sq6dxp   V-ce przezes ZOT nr 11

Krótkie sprawozdanie z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Terenowego PZK w Opolu – 11 marca 2012r.

W dniu 11 marca 2012 roku w Bursie przy ulicy Torowej 7 w Opolu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Terenowego nr 11 PZK w Opolu. Zebranie rozpoczęło się w II-gim terminie i prowadzone było w trybie roboczym przez ustępującego Prezesa Leszka Przybylaka SP6CIK. Na początku Zebrania uroczyście wręczono legitymacje i znaczki klapowe kolegom, którzy wstąpili do PZK w 2012 roku. Następnie wręczono dyplomy za działalność w okresie sprawozdawczym. Po przedstawieniu sprawozdań Zarządu OT i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej odbyła się krótka dyskusja. Na wniosek Przewodniczącego OKR Adama Piętki SP6OJJ zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W wyniku tajnych wyborów wybrano nowe władze Oddziału i delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

Skład Zarządu Oddziału (wraz funkcjami po ukonstytuowaniu w dniu Zebrania):

Prezes Leszek PRZYBYLAK – SP6CIK

V-ce Prezes Paweł POŚPIECH – SQ6DXP

Sekretarz Henryk WRÓBEL – SP6LUP

Skarbnik Robert HOMONCIK – SP6OJE

Członek Zarządu Jerzy Folmer – SP6JZG

Zastępcy Członków Zarządu Oddziału:

Tadeusz Pardela – SP6MRC

Ryszard Drytkiewicz – SP6OUQ

Oddziałowa Komisja Rewizyjna:

Adam Piętka – SP6OJJ

Janusz Bęben – SP6AUI

Marian Słotoś – SP6OJG

Zastępcy Członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej:

Ryszard Rozwadowski – SP6CWW

Henryk Piotrowski – SP6JZP

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów PZK:

Leszek Przybylak – SP6CIK

Marek Czarnecki – SP9UO

Zastępcy Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK:

Adam Piętka – SP6OJJ

Robert Rydzak – SP6EK

Po wyborach odbyła się dyskusja programowa podczas której zgłoszono 6 wniosków.

W wyniku głosowania przyjęto wszystkie zgłoszone uchwały i wnioski:

1. Zarejestrowanie OT-11 jako organizację OPP.

2. Przyśpieszyć prace nad dyplomem „Śląsk Opolski”.

3. Zobowiązanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej do skutecznych działań zapobiegających szkalowaniu PZK.

4. Walne zebranie przyjmuje do stosowania Statut PZK zatwierdzony przez XX Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 15 października 2011 r w Warszawie.

5. Zobowiązuje się delegata na Zjazd Krajowy o wystąpienie z wnioskiem o podzielność składek na miesiące dla osób nowo wstępujących do PZK.

6. Zobowiązuje się delegata OT-11 za głosowaniem o utrzymanie jedności PZK.

Prezes Oddziału w swoim wystąpieniu podziękował obecnym za udział w Zebraniu.
Na tym Zebranie zakończono.