Wyniki CQ WW DX CW Contest 2010

Miło nam poinformować o sukcesie opolskich krótkofalowców w CQ WW DX CW Contest 2010. Członkowie naszego OT zajęli bardzo dobre miejsca: W kategorii Single Operator QRP Asssited na 3,5 MHz pierwsze miejsce w świecie zajął Leszek SP6CIK startujący pod znakiem kontestowym SO6C z wynikiem: 61 370 punktów, 552 QSO, 14 stref, 71 podmiotów DXCC. W kategorii Single Operator Low Power na 7 MHz drugie miejsce w świecie i pierwsze w Europie zajął Robert SP6OJE z wynikiem: 380 688 punktów, 1440 QSO, 36 stref, 132 podmioty DXCC. W kategorii Single Operator Low Power na 21 MHz trzecie miejsce w Polsce zajął Franek SP6DMI z wynikiem: 13 719 punktów, 132 QSO, 16 stref, 35 podmiotów DXCC. W kategorii Single Operator Low Power All Band Assisted trzecie miejsce w Polsce zajął Sławek SP6ZC z wynikiem: 105 820 punktów, 211 QSO, 58 stref, 127 podmiotów DXCC. Zbliżają się zawody CQ WW DX Contest 2011 liczymy na liczny udział stacji opolskich w nieoficjalnych mistrzostwach świata.

Przypominamy terminy: CQWW SSB Contest: 00:00 UTC 29 października do 23:59 UTC 30 października 2011; CQWW CW Contest: 00:00 UTC 26 listopada do 23:59 27 listopada 2011; Należy podkreślić, że nie jest ważny osiągnięty wynik, lecz sam udział w tak pięknej krótkofalarskiej imprezie.

Zaproszenie na spotkanie w klubie SP6PAZ

Zaproszenie na zebranie Zarząd Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze na dzień 18.10.2011 r. termin pierwszy godzina 17:30, termin drugi godzina 18:00. Na zebraniu planujemy zdać sprawozdanie z działalności, przeprowadzić wybory do zarządu klubu oraz wprowadzić konieczne zmiany do regulaminu klubu. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków klubu do aktywnego uczestnictwa.

Miejsce zebrania – filia GOK Czarnowąsy /koło Opola ul. Wolności 91. Dojazd autobusem linii nr 10  ( wysiadać na przedostatnim przystanku )

Proponowany program zebrania:

1. Powitanie zebranych.

2. Wybór protokolanta(ów).

3. Wybór przewodniczącego zebrania.

4. Wybór komisji mandatowej.

5. Sprawozdanie komisji mandatowej (stwierdzenie prawomocności zebrania)

6. Wybór komisji uchwał i wniosków.

7. Odczytanie sprawozdania ustępującego zarządu.

8. Dyskusja nad sprawozdaniem.

9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.

10. Wybór komisji wyborczo-skrutacyjnej.

11. Propozycje do nowego składu zarządu.

12. Głosowanie.

13. Ogłoszenie wyników wyborów.

14. Ukonstytuowanie się nowego zarządu.

15. Zmiany w regulaminie klubu.

16. Propozycje oraz omówienie kierunku dalszej działalności klubu.

17. Wolne wnioski.

18. Przyjęcie uchwał i wniosków.

19. Zakończenie zebrania.

Na zebraniu będzie możliwość wpłacenia zaległych oraz bieżących składek. Niniejsze zaproszenie zostanie rozesłane pocztą e-mail, lub w przypadku braku takowego doręczone w inny sposób wyłącznie do członków którzy w roku 2010 wpłacili składkę klubową (lub jej część).

Z poważaniem SP6EK