Nowoczesny radiotelefon od Starosty Oleskiego

Starosta Oleski Jan Kus przekazał 19 grudnia br. Klubowi Łączności LOK w Oleśnie ( SP9KDA) nowoczesny radiotelefon ICOM IC910H. Artykuł na ten temat możemy przeczytać na stronie Powiatu Oleskiego tutaj>>

Harmonogram sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej w 2012 r.:

Terminy egzaminów:

17 marzec – Stowarzyszenie Związków Sportowych w Opolu ul. Damrota 6

22 wrzesień  – Stowarzyszenie Związków Sportowych w Opolu ul. Damrota 6

Egzaminy w sesjach, o których mowa w ust.1, będą przeprowadzane w formie testu pisemnego, w języku polskim.