Andrzej SP6JU – SK

W dniu 21 stycznia 2019 w godzinach wieczornych w wieku 82 lat zmarł Kolega Andrzej Komuszyński SP6JU z Opola. Jeden z najstarszych członków OT-11 PZK Opole oraz Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ jak i również klubu SP6PSP. Cześć Jego pamięci.

sp6ju_sk

Pogrzeb odbędzie się w piątek  25 stycznia 2019, wystawienie zwłok – msza pogrzebowa  w „Starej Kaplicy” cmentarza komunalnego na Opole-Półwieś  o godzinie 09:00. Wyprowadzenie zwłok – godzina 10:00.

Kwartalne zestawienia współzawodnictw sportowych

W dziale informacje sportowe opublikowano kolejne kwartalne zestawienia współzawodnictw IOTA i SP DX Maratonu. Ponadto trwają prace nad uaktualnieniem zestawień „Polacy w DXCC”. Uaktualnione zestawienie ma datę 31.12.2018. 

We współzawodnictwach biorą również udział stacje z naszego Oddziału.

Leszek SP6CIK