Spotkanie krótkofalowców w dniu 3.12.2016r.

Zarząd Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców nr 11 w Opolu serdecznie zaprasza na spotkanie krótkofalarskie, które odbędzie się w dniu 03.12.2016r o godzinie 10.00 w świetlicy w miejscowości Czarnowąsy ul. Wolności 91 (siedziba klubu SP6PAZ).
Przewidujemy następujący przebieg spotkania :
1. Otwarcie spotkania i przywitanie przybyłych gości.
2. Wystąpienie Prezesa ZG PZK kol. Waldemara 3Z6AEF.
3. Krótkie omówienie sytuacji w PZK OT nr 11 w Opolu.
4. Wręczenie Odznak Honorowych PZK.
5. Prelekcja na temat wyprawy do Albanii.
6. Prelekcja na temat wybranych anten krótkofalowych i zagadnień technicznych.
7. Zakończenie spotkania.
Podczas spotkania będzie można opłacić składki członkowskie PZK na rok 2017.
Spotkanie będzie również okazją do weryfikacji dokumentów do systemu LoTW.
Chętni do weryfikacji proszeni są o zabranie oryginału pozwolenia radiowego i dokumentu tożsamości np.  dowodu osobistego, prawa jazdy lub legitymacji szkolnej. Weryfikację będzie prowadził Leszek SP6CIK.
Zarząd OT11