3Z6DOBRZEN – Pięć lat działalności krótkofalowców pod skrzydłami GOK w Dobrzeniu Wielkim

Okazją do pracy pod okolicznościowym znakiem jest piąta rocznica działalności krótkofalowców pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Radiostacja okolicznościowa 3Z6DOBRZEN będzie obsługiwana przez członków Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ działającego w filii GOK w Czarnowąsach w gminie Dobrzeń Wielki.

Radiostacja czynna będzie od 1 do 31 stycznia 2016 roku  na pasmach KF i UKF na telegrafii, fonii oraz emisjami cyfrowymi. Karty QSL via  SP6PAZ  (biuro QSL OT-11 w Opole). Dodatkowe informacje zamieszczone zostaną na stronie www.sp6paz.pl  oraz na qrz.com.

Krzysztof SP6DVP
21 grudnia 2015r.

Zmiana wysokości składki oddziałowej

Zgodnie z § 36 p.1g Statutu PZK Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OT-11 uchwaliło nową wysokość składki oddziałowej.

Składka ta od 2016 roku wynosi 40 zł rocznie.

Jednocześnie przypominamy, że składki na PZK są niezmienione i przedstawiają się w następująco:

1. Składka wpisowa 10,00 zł
2. Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 20,00 zł
3. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 60,00 zł
4. Składka dla członka zwyczajnego 90,00 zł
5. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat 20,00 zł
6. Składka dla członka wspomagającego 10,00 zł
7. Kluby zarejestrowane w OT PZK 0,00 zł

Termin wpłaty składek:

a)  za I półrocze lub cały rok 2016, do 15 stycznia 2016 r.

Składkę oddziałową i na PZK powinno się przelać łącznie na konto  bankowe  Oddziału  Terenowego  PZK  nr 11
Polski Związek Krótkofalowców, Oddział  Terenowy  w Opolu
Bank: BGŻ
numer konta: 61 2030 0045 1110 0000 0254 3220
Na przelewie proszę podać swój znak oraz tytuł wpłaty,
np. SP6XXX składka za 2016r.

Krótkie sprawozdanie z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

W dniu 5 grudnia 2015 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OT-11 PZK. Zebrani udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. W wyników wyborów i ukonstytuowania się na pierwszym posiedzeniu władze naszego oddziału przedstawiają się następująco:

Zarząd Oddziału
Prezes:  Paweł POŚPIECH SQ6DXP
V-ce Prezes:  Robert HOMONCIK SP6OJE
Sekretarz:  Klaudiusz Rutkowski SQ6KMM
Skarbnik:   Irena Siedlaczek SP6OUY
Członek Zarządu: Jan Siedlaczek SP6DMJ
Członek Zarządu: Jerzy Folmer SP6JZG
Członek Zarządu: Sławomir Domarus SP6ZC

Oddziałowa Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Komisji – Adam Piętka SP6OJJ
Członek Komisji – Edward Plisiuk SP6LUY
Członek Komisji  Ryszard Drytkiewicz SP6OUQ

Delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów PZK zostali wybrani:
Leszek Przybylak SP6CIK
Marek Czarnecki SP9UO