Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OT-11 PZK

W dniu 5 grudnia 2015 o godz. 10:00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OT-11 PZK. Drugi termin zebrania 10:15.

Miejsce zebrania: Czarnowąsy, ul. Wolności 91.

 

P O R Z Ą D E K   Z E B R A N I A

1. Otwarcie zebrania, powitanie gości oraz członków oddziału.
2. Wybór Przewodniczącego – prowadzącego zebranie.
3. Wybór protokolantów i Komisji Mandatowej zebrania.
4. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
5. Przyjęcie porządku zebrania.
6. Wręczenie wyróżnień za działalność w okresie sprawozdawczym.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Terenowego PZK w Opolu.
9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
10. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu.
11. Wystąpienia zaproszonych gości.
12. Wybór Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej.
13. Uchwalenie wysokości składki oddziałowej.
14. Zgłaszanie kandydatur na:
·   członków Zarządu Oddziału,
·   zastępców członków Zarządu Oddziału,
·   członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
·   zastępców członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
·   delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK
·   zastępców delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK
15. Głosowanie.
16. Ogłoszenie wyników wyborów.
17. Zgłaszanie projektów uchwał.
18. Wystąpienie przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków – prezentacja. zgłoszonych projektów uchwał.
19. Dyskusja nad zgłoszonymi projektami uchwał.
20. Podjęcie uchwał.
21. Wystąpienie Prezesa Oddziału i Przewodniczącego OKR.
22. Zamknięcie Zebrania

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Oddziału