LEON BUSKI SP6DIE SK

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 listopada 2012 roku zmarł w wieku 84 lat nasz Kolega LEON BUSKI SP6DIE z Charbielina. Długoletni krótkofalowiec – konstruktor. Często spotykany był zwłaszcza w paśmie 80-ciometrowym oraz na UKF. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 17 listopada 2012 (sobota) o godzinie 14.00 i rozpocznie się mszą świętą w parafialnym Kościele w Charbielinie, po czym kondukt żałobny uda się na miejscowy cmentarz (obok kościoła).

Informację przekazał telefonicznie Mieczysław Gubała SP6EZ z Łąki Prudnickiej
Krzysztof Bieniewski
SP6DVP-3Z6V

Dyplom z okazji 55-lecia Polskiego Związku Krótkofalowców na Opolszczyźnie

Miło nam jest poinformować, że zakończyły się prace związane z wydaniem dyplomu jubileuszowego, łącznie z jego wydrukowaniem.

Zachęcamy wszystkich do zdobywania tego dyplomu. Regulamin dyplomu jest załączony na naszej stronie w dziale Informacje sportowe patrz:

https://ot11pzk.files.wordpress.com/2013/01/regulamin-dyplomu-55-lat-pzk-na-opolszczyznie.pdf

Na drugiej stronie regulaminu załączony jest wzór zgłoszenia na dyplom.

Stacje klubowe i indywidualne naszego Oddziału prosimy o szczególną aktywność do 30 września 2013 roku. Planujemy również uruchomienie 6 stacji okolicznościowych z klubów terenowych PZK.

W pracach nad opracowaniem dyplomu wzięli udział Henryk Wróbel SP6LUP (pomysł regulaminu),  Marian Mazur SP6EII (projekt) i członkowie Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza Opawskiego z Arkadiuszem Korusem SP6OUJ na czele. Wszystkim, którzy przyczynili się do wydania dyplomu Zarząd OT-11 składa serdeczne podziękowania.