Zawody Field Day z udziałem SP6PAZ

W pierwszy weekend września 2018r. odbyły się zawody „Field Day”. Od kilku lat klub SP6PAZ bierze w nich udział.

W tym roku również nasi operatorzy zasiedli przy radiostacji.

Pracę na pasmach amatorskich połączono z mile spędzonym czasem

nad wodą przy ognisku.

Paweł SQ6DXP

Spotkanie na Malinie

W dniu 1 września 2018 nad kąpieliskiem Malina w Opolu odbyło się spotkanie
krótkofalowców z województwa opolskiego, na miejsce przybyli koledzy z Opola, Nysy, Prudnika i Brzegu.

Organizacją pikniku zajeli się członkowie klubu SP6PSP:
Jerzy SP6JZG, Andrzej SP6JU, Ryszard SP6KR, Tadeusz SP6GIY.
Wszystkim dopisywały świetne humory, a koleżeńska atmosfera udzieliła się także przypadkowym obserwatorom niezwiązanym z naszym środowiskiem.

Paweł SQ6DXP