Egzaminy-świadectwo operatora

Informujemy, że egzaminy na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej (dawne świadectwo uzdolnienia) odbędą się w Opolu w następujących terminach: 24.04.2017r. godz. 17:00 oraz 18.09.2016 godz. 17:00.
Miejsce egzaminu: Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Opolu, ul. Łokietka 2.
Sposób przeprowadzania egzaminu: w formie testu pisemnego oraz praktycznego sprawdzianu umiejętności obsługi urządzeń radiowych.

Informacja na podstawie „Obwieszczenia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 9 grudnia 2016 r.”
https://www.uke.gov.pl/swiadectwa-amatorskie-4390

UWAGA ! Materiały – przykładowe testy oraz zestawy pytań znajdują się również na powyższej stronie UKE.