Kol. Henryk Żółtański ex: SP6ALA – SK

       Z przykrością informujemy, że w dniu 29 kwietnia br. zmarł po długiej chorobie nasz Kolega Henryk  Żółtański,  jeden z  pierwszych prezesów Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Związku Krótkofalowców w Opolu.  W latach 60-tych był czynny na pasmach amatorskich pod znakiem SP6ALA.
Kolega Henryk był długoletnim pracownikiem Państwowej Inspekcji Radiowej w Opolu (obecnie  UKE).
Za wieloletnią działalność na rzecz naszej organizacji został odznaczony  Honorową Odznaką Polskiego Związku Krótkofalowców.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 5 maja 2012 (sobota) o godzinie 11.00 na Cmentarzu Komunalnym w Opolu (Półwieś).
Cześć Jego pamięci
Zarząd OT-11 Polskiego Związku Krótkofalowców w Opolu