Uaktualnienie zestawień sportowych

W informacjach sportowych zamieszczono najnowsze zestawienia Wspołzawodnictwo IOTASPDX Maraton ze stanem na dzień 31.12.2015 roku. Ich autorami są Augustyn SP6BOW i Andrzej SP8FNA.

Ponadto warto zapoznać się z najnowszym zestawieniem Polacy w DXCC ze stanem na dzień 1.01.2016r. Możemy tam znaleźć kolejną stację z Opolszczyzny – Jarka SP6OJK w Mixed ze stanem 294 podmiotów DXCC. Autorem zestawienia jest SP7GAQ.

Z życzeniami kolejnych zweryfikowanych osiągnięć sportowych dla obecnych i przyszłych uczestników współzawodnictw w nowym roku.

Leszek SP6CIK

Augustyn SP6BOW nowym IOTA Checkpoint

Z wielką przyjemnością mam zaszczyt poinformować, że nasz Kolega Augustyn SP6BOW został mianowany na IOTA Checkpoint.  Augustyn będzie sprawdzał osiągnięcia w programie IOTA dla uczestników programu z Polski, Estonii, Litwy i Łotwy. Swoje obowiązki obejmie z dniem 9 maja 2015 roku.

Należy stwierdzić, że powierzenie przez RSGB  IOTA  Management tak odpowiedzialnego zadania Augustynowi jest wyrazem zaufania do jego kompetencji oraz wielu cech charakteru, które są niezbędne do właściwego wypełniania obowiązków IOTA Checkpoint. Augustyn jest pierwszym Polakiem w historii, który obejmie to stanowisko. 

W imieniu Zarządu OT 11 serdecznie gratuluję Augustynowi i życzę bezproblemowych aplikacji.

Leszek SP6CIK