Uroczystość w Zdzieszowicach

W dniu dzisiejszym 3 lipca b.r. w miejscowości Zdzieszowice koło Kędzierzyna Koźla odbyła się uroczystość poświęcona 20 rocznicy wielkiej powodzi w 1997 roku.

Uroczystość ta odbyła się przy pomniku upamiętniającym ofiary z naszego województwa, które straciły życie w trakcie wielkiej wody, która zalała znaczne tereny położone po obu stronach Odry oraz innych rzek na terenie województwa opolskiego. W uroczystości pod pomnikiem ofiar Powodzi Tysiąclecia wzięli udział przedstawiciele władz rządowych, przedstawiciele resortów mundurowych oraz władz lokalnych. Wśród zaproszonych wielu gości przez Wojewodę Opolskiego znalazł się też prezes naszego Oddziału Terenowego PZK w Opolu kolega Paweł Pośpiech SQ6DXP.

W trakcie spotkania głos zabrał nasz prezes Paweł, który w kilkuminutowym wystąpieniu przedstawił kulisy naszej spontanicznej akcji w zabezpieczaniu łączności przez krótkofalowców z naszego województwa oraz z kraju. SQ6DXP jako kolejny w ostatnim czasie przedstawiciel naszego środowiska udzielił wywiadu dla Radia Opole, w którym również zaakcentował nasz udział przed dwudziestu laty w niesieniu pomocy i utrzymywaniu łączności z zalanych terenów. Wywiad przeprowadziły dwie panie redaktorki Agnieszki – Agnieszka Stefaniak oraz Agnieszka Pospiszyl. Po oficjalnych przemówieniach nastąpiło złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem ofiar Powodzi Tysiąclecia. Był to hołd oddany ośmiu ofiarom, które straciły życie w tragicznym lipcu 1997 roku. Na zakończenie prezes naszego OT-11 PZK Opole wręczył wojewodzie materiały historyczne o udziale naszego krótkofalarskiego środowiska w akcji niesienia pomocy oraz w zabezpieczaniu łączności przez krótkofalowców oraz bardzo szerokiej współpracy ze sztabem przeciwpowodziowym w Opolu. W materiałach znalazły się wszelkiego rodzaju artykuły z prasy lokalnej oraz krajowej , z miesięczników krótkofalarskich takich jak MK QTC oraz Świata Radio. Audycje radiowe z udziałem naszych kolegów krótkofalowców z przed dwudziestu laty oraz zdjęcia.

Obszerny materiał fotograficzny z tej uroczystości dostępny jest na stronie Radia Opole (www.radio.opole.pl).

Zdzieszowice 3 lipca 2017

Tekst i zdjęcia Krzysztof Bieniewski SP6DVP

%d blogerów lubi to: