3Z6DOBRZEN – Pięć lat działalności krótkofalowców pod skrzydłami GOK w Dobrzeniu Wielkim

Okazją do pracy pod okolicznościowym znakiem jest piąta rocznica działalności krótkofalowców pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Radiostacja okolicznościowa 3Z6DOBRZEN będzie obsługiwana przez członków Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ działającego w filii GOK w Czarnowąsach w gminie Dobrzeń Wielki.

Radiostacja czynna będzie od 1 do 31 stycznia 2016 roku  na pasmach KF i UKF na telegrafii, fonii oraz emisjami cyfrowymi. Karty QSL via  SP6PAZ  (biuro QSL OT-11 w Opole). Dodatkowe informacje zamieszczone zostaną na stronie www.sp6paz.pl  oraz na qrz.com.

Krzysztof SP6DVP
21 grudnia 2015r.