Zmiana konta bankowego Oddziału Terenowego PZK nr 11

Ponownie informujemy, że uległo zmianie konto bankowe Oddziału Terenowego PZK nr 11 na bank: BGŻ
numer konta: 61 2030 0045 1110 0000 0254 3220

Prosimy o przesyłanie wpłat składek na powyższe konto.

Aktualne informacje składkowe można znaleźć tu:
https://ot11pzk.wordpress.com/sklad-zarzadu-ot11/skarbnik-informuje/

Zarząd OT11