Augustyn SP6BOW nowym IOTA Checkpoint

Z wielką przyjemnością mam zaszczyt poinformować, że nasz Kolega Augustyn SP6BOW został mianowany na IOTA Checkpoint.  Augustyn będzie sprawdzał osiągnięcia w programie IOTA dla uczestników programu z Polski, Estonii, Litwy i Łotwy. Swoje obowiązki obejmie z dniem 9 maja 2015 roku.

Należy stwierdzić, że powierzenie przez RSGB  IOTA  Management tak odpowiedzialnego zadania Augustynowi jest wyrazem zaufania do jego kompetencji oraz wielu cech charakteru, które są niezbędne do właściwego wypełniania obowiązków IOTA Checkpoint. Augustyn jest pierwszym Polakiem w historii, który obejmie to stanowisko. 

W imieniu Zarządu OT 11 serdecznie gratuluję Augustynowi i życzę bezproblemowych aplikacji.

Leszek SP6CIK