Publikacja kwartalnego zestawienia SP DX Maraton

Opublikowano kolejne kwartalne zestawienie SPDXM_12_13. SP DX Maraton prowadzi Andrzej SP8FNA i publikuje je również na stronie SP DX Klubu, PZK i w Świecie Radio.

Miłej lektury
Leszek SP6CIK