Aktualizacja zestawienia IOTA

Od Augustyna SP6BOW otrzymaliśmy kolejne kwartalne zestawienie Współzawodnictwo IOTA 31_12_2013, które ukazuje się również na stronie SP DX Klubu i ZG PZK. Kolejny raz publikujemy zestawienie wcześniej niż na ww. stronach.
Zachęcamy do zapoznania się z całością zestawienia, a szczególnie z informacjami zawartymi na 2 i 3 stronie.

Miłej lektury życzy
Leszek SP6CIK