Składki członkowskie PZK na rok 2014

Informujemy, że składki członkowskie w naszej organizacji na rok 2014 nie ulegają zmianie i ich wysokość jest następująca:
1.Składka na PZK

1. Składka wpisowa 10,00 zł
2. Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 20,00 zł
3. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 60,00 zł
4. Składka dla członka zwyczajnego 90,00 zł
5. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat 20,00 zł
6. Składka dla członka wspomagającego 10,00 zł
7. Kluby zarejestrowane w OT PZK 0,00 zł

2. Składka na OT11
Członkowie Oddziału Terenowego PZK nr 11 opłacają składkę roczną w wysokości 20,00 zł.

3. Termin wpłaty składek 
za I półrocze lub cały rok 2013: do 15 stycznia 2013 r.