Podsumowanie pracy stacji okolicznościowych

Minęło już kilka miesięcy od zakończenia pracy stacji okolicznościowych, które były aktywne z okazji 55 lecia Polskiego Związku Krótkofalowców na Opolszczyźnie.

Przypomnijmy, że było to 6 stacji klubowych, które pracowały pod następującymi znakami: 3Z55OP, 3Z55O, HF55O, HF55OP, SN55O i SN55OP. Ogółem stacje te nawiązały 16 832 połączenia z co najmniej 138 podmiotami DXCC (zwanymi popularnie krajami).  Praca odbywała się na pasmach KF i UKF emisjami CW, SSB i Digi. W ramach  Digi używane były RTTY, PSK i HELL. W aktywności powyższych stacji brało udział 35 operatorów, w tym 1 nasłuchowiec.
Szczegółowe dane o pracy poszczególnych stacji można prześledzić po naciśnięciu następującego linku : Wykaz stacji okolicznościowych.

Należy podkreślić, że powyższa aktywność była promocją krótkofalarstwa i jego historii na Opolszczyźnie oraz naszego województwa. Była to również okazja do doskonalenia umiejętności operatorskich w sytuacji, gdy woła wiele stacji oraz w pracy w zawodach pod ciekawym znakiem.

Opracowali na podstawie nadesłanych informacji:
Krzysztof SP6DVP, Henryk SP6LUP i Leszek SP6CIK

Wszystkim sponsorom i operatorom stacji okolicznościowych Zarząd  Oddziału składa serdeczne podziękowania oraz gratulacje.