HAM SPIRIT CONTEST 2013

Od  Zbyszka SP7MTU otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w „HAM SPIRIT CONTEST 2013”, który odbędzie się już w najbliższą sobotę i niedzielę tj. 16 i 17 listopada. Wszyscy sklasyfikowani uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom uczestnictwa w zawodach, a dla miejsc na podium przewidziane są dyplomy za trzy pierwsze miejsca.
Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie OT15 pod adresem:
http://ot15.pgk.net.pl/index.php?id=55