Aktualizacja zestawień sportowych

W dniu 1.10.2013 r. opublikowano kolejne zestawienie Wspolzawodnictwo IOTA_30_09_13, które ukazuje się również na stronie SP DX Klubu i ZG PZK. Zestawienia są opracowywane w cyklu kwartalnym. Data informuje o dniu zakończenia przyjmowania zgłoszeń do kolejnego zestawienia IOTA .  Autor zestawienia nasz oddziałowy Kolega Augustyn SP6BOW przygotował je pomimo przeziębienia  i 39 stopniowej temperatury.
Również opublikowano kolejne kwartalne zestawienie SP DX Maraton 09/2013. SP DX Maraton prowadzi Andrzej SP8FNA i publikuje je również na stronie SP DX Klubu, PZK i w Świecie Radio. Jednak zestawienie to podobnie jak poprzednie jest publikowane niezwłocznie po otrzymaniu.

Miłej lektury
Leszek SP6CIK