Spotkanie Towarzysko-Techniczne Sudeckiego Oddziału Terenowego

Zarząd Sudeckiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców zaprasza wszystkich chętnych, także z rodzinami, nie tylko członków SOT PZK, ale wszystkich miłośników krótkofalarstwa na spotkanie, które odbędzie się w dniu 21 września 2013 r. w lokalu na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim.
Początek zebrania – godz. 10:00.
Głównym celem Zebrania jest koleżeńskie Spotkanie Towarzysko-Techniczne, sprawy formalne ograniczone do minimum.
Szczegóły na w załączniku: Zaproszenie 21 wrzesnia 2013

W imieniu członków naszego OT serdecznie dziękujemy za zaproszenie.
Za Zarząd OT-11
Leszek SP6CIK