Aktualizacja zestawienia „Polacy w DXCC”

Opublikowano kolejne zestawienie Polacy w DXCC 1.09.2013, które ukazuje się również na stronie SP DX Klubu i Oddziału Świętokrzyskiego. Obecnie zestawienia są opracowywane w cyklu 2-miesięcznym. Data informuje o dniu zestawień DXCC, z których pobrano dane.

Miłej lektury
Leszek SP6CIK