Regulamin e-dyplomu „330 LAT VICTORII WIEDEŃSKIEJ”

Prezes Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK (OT-31) Hubert SP9MDY nadesłał niniejszy regulamin, jednocześnie zachęcając do uczestnictwa.

1. Dyplom wydawany jest dzięki współpracy trzech zaprzyjaźnionych klubów: SP6ZJP, SP9KJU i SP9PRR, z Agencją Promocji Ziemi Raciborskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu, dla uczczenia 330. rocznicy przemarszu wojsk Jana III Sobieskiego przez Ziemię Śląską, w drodze na Odsiecz Wiedeńską.
2. Należy zdobyć minimum 330 punktów wg klucza:
– stacje HF330VW (SP9PRR), SN330VW (SP9KJU), 3Z330VW (SP6ZJP) przydzielają po 100pkt (należy obowiązkowo przeprowadzić QSO z tymi 3 stacjami),
– indywidualne stacje z Klubów SP9PRR, SP9KJU i SP6ZJP przydzielają po 10pkt,
– pozostałe stacje z OT PZK nr 31 przydzielają po 5 pkt,
– łączności można powtórzyć na innym paśmie lub innym rodzajem emisji, aby uzyskać więcej punktów,
– punkty zbieramy od 19.08 do 22.09.2013r.
3. Wyciąg z logu w formacie cabrillo należy wysłać w terminie 2 tygodni od zakończenia akcji na adres Managera: sq9nos@gmail.com
4. Dyplom wydawany jest bezpłatnie, tylko w formie elektronicznej.
5. Dyplomy będą numerowane wg kolejności zgłoszeń, a wykaz stacji zostanie umieszczony na stronie http://www.sp9kju.org
6. Dla 3 zdobywców największej ilości punktów przewidziano nagrody niespodzianki.
7. Wysłanie zgłoszenia na dyplom nie odbiera możliwości dalszego zbierania punktów, aby otrzymać nagrodę.
8. Decyzje komisji dyplomowej są ostateczne.
9. Komisja akcji: Grzegorz SQ9NOS, Arek SP6OUJ, Hubert SP9MDY.
Zapraszamy do łączności!