Nowe zestawienie „Polacy w DXCC”

Opublikowano nowe zestawienie Polacy w DXCC 1.05.2013, które ukazuje się również na stronie SP DX Klubu i Oddziału Świętokrzyskiego.
Obecnie zestawienia są opracowywane w cyklu 2-miesięcznym. Data informuje o dniu zestawień DXCC, z których pobrano dane.
Miłej lektury.
Leszek SP6CIK