Udział stacji z OT11 w SP DX Contest 2013

W ostatnich dwóch latach udział naszych stacji w największych polskich zawodach był niewielki. W 2011 roku udział wzięło 13 uczestników, a w 2012 roku tylko 11. W 2013 logi do organizatora przesłało 30 stacji, w tym 5 klubowych.  Poniżej podajemy ich wykaz:

Znak Kategoria Uwagi
DL1GLO SO AB PHONE LP Op. SP6LUT
HF55OP MO AB MIXED SP9KDA
SN55O SO AB PHONE LP SP6KEP
SO6C SO 10M CW Op. SP6CIK
SP6AUI SO AB CW LP
SP6CC SO 160M PHONE
SP6DVP SO AB PHONE LP
SP6EIY SO AB MIXED QRP
SP6EJY SO AB PHONE LP
SP6GCU SO 80M CW
SP6GHR SO 40M PHONE
SP6IHE SO AB MIXED HP
SP6JZL SO AB PHONE HP
SP6JZP SO AB PHONE LP
SP6KEO MO AB MIXED
SP6LUV SO 20M PHONE
SP6OJE SO 40M CW
SP6OJJ SO 10M PHONE
SP6OJK SO 10M PHONE
SP6OPY SO TB 20M 15M 10M MIXED
SP6PAZ SO 40M PHONE
SP6PHD MO AB MIXED
SP6SOX SO AB PHONE LP
SP6TRH SO AB CW LP
SP6ZC SO 20M CW
SP9UO CHECKLOG
SQ6PHP SO AB PHONE LP
SQ9CWO SO 40M PHONE
SQ9ORQ SO 10M PHONE
SQ9OUD SO 80M PHONE

Jak z powyższego zestawienia widać najpopularniejsze  były emisje foniczne, a szczególnie kategoria SO AB PHONE LP, w której wzięło udział 7 uczestników z OT11.

W imieniu Zarządu Oddziału składam wszystkim uczestnikom serdeczne podziękowanie i życzę zajęcia jak najlepszych miejsc.
Leszek SP6CIK
Prezes OT11