Cyfryzacja telewizji na Opolszczyźnie, a krótkofalowcy

W dniu 22 kwietnia we wczesnych godzinach porannych nastąpi wyłączenie nadajników analogowych i zwiększenie zasięgu nadajnika cyfrowego MUX-3 w Chrzelicach oraz uruchomienie nadajnika w Oleśnie. Jednocześnie nastąpi zmiana kanału, na którym nadawany jest MUX-3 na kanał 34.

Odbiór sygnału cyfrowego na telewizorach starego typu wymaga ich doposażenia w dekoder (STB). W niektórych miejscach może być konieczne przekierowanie lub podniesienie anteny.

Z pewnością pojęcie „Cyfryzacja telewizji naziemnej” nie jest nam krótkofalowcom obce. Jednak proces całkowitego wyłączenia nadajników analogowych, może spowodować brak odbioru telewizyjnego u naszych sąsiadów, szczególnie osób starszych. Osoby te mogą mieć problem z zaprogramowaniem telewizora do odbioru programów cyfrowych czy z podłączeniem przystawki set-top-box (STB).

Opisane powyżej proste czynności nie sprawiają nam krótkofalowcom żadnych trudności. Pomóżmy więc swoim sąsiadom, szczególnie osobom starszym. W akcję pomocy włączyli się strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych i harcerze z ZHP. Myślę, że członkowie Polskiego Związku Krótkofalowców z naszego Oddziału Terenowego, będą równie użyteczni. Pamiętajmy, że jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.

Prezes Oddziału Terenowego nr 11 w Opolu
Leszek Przybylak SP6CIK