HF55OP już pracuje

Informujemy, że z okazji 55-lecia Oddziału PZK w Opolu aktywnie pracuje radiostacja okolicznościowa HF55OP z Olesna – skrót powiatu OY. Zgodnie z regulaminem dyplomu „55 lat PZK na Opolszczyznie” połączenie ze stacją HF55OP daje 10 pkt.
Termin aktywności: od 5.04.2013 do 6.05.2013 r.
Koledzy z klubu SP9KDA nawiązali w już w pierwszym dniu 300 łączności na CW i SSB. Stacja HF55OP uczestniczyła również w SP DX Contest 2013.

Na podstawie informacji Prezesa Klubu SP9KDA Marka SP9UO
Leszek SP6CIK