Dyplomy za 80 łączności w SP DX Contest 2013

Każda stacja z Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego (SP6), która przeprowadzi co najmniej 80 łączności w zawodach SP DX Contest 2013
i prześle log do organizatora, otrzyma specjalny pamiątkowy dyplom!
Dodatkowo, najlepsze pięć stacji otrzyma upominki rzeczowe, ufundowane przez Zarząd DOT PZK.

Na podstawie informacji przekazanej przez Prezesa DOT Waldemara 3Z6AEF
Leszek SP6CIK