Przekaż 1% od należnego podatku dla Oddziału Terenowego nr 11 w Opolu KRS: 0000274581

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Członkowie PZK i Sympatycy Krótkofalarstwa

Zarząd Oddziału Terenowego nr 11 w Opolu zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie 1% należnego podatku dla naszego Oddziału jako organizacji pożytku publicznego.

Dlaczego właśnie prosimy o przekazanie 1% podatku właśnie dla naszego OT?
Dlatego, że pieniądze mogą wspomóc naszą działalność prowadzoną na cele pożytku publicznego przez kluby terenowe czy oddział jako całości. Przykładem jest przemiennik SR6OP. Sfinansowanie opłat za przemiennik ze środków OPP pozwoli na zaoszczędzenie pewnej kwoty i przeznaczenie jej na działalność statutową. Musimy pamiętać, że od roku bieżącego wpłaty przekazywane na KRS Zarządu Głównego PZK, nie będą przekazywane na nasz Oddział i jego kluby Terenowe.

Jak przekazać 1 % swojego podatku na nasz Oddział?
Wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę rocznego zeznania podatkowego PIT 28, 36, 36L, 37, 38 i 39 numer KRS: 0000274581
Kto może przekazać 1 % podatku?
1% podatku mogą przekazać: ryczałtowcy – PIT 28, przedsiębiorcy – PIT 36, przedsiębiorcy-liniowcy – PIT 36L, pracownicy – PIT 37,
gracze giełdowi – PIT 38, osoby, które sprzedały nieruchomość – PIT 39.

W najczęściej stosowanych formularzach należy zrobić to wg poniższego zestawienia:
1. w PIT 28: poz. 126 numer KRS, poz. 127 kwota, poz. 128 cel szczegółowy 1%,
poz. 129 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy
2. w PIT 36: poz. 302 numer KRS, poz. 303 kwota, poz. 304 cel szczegółowy 1%,
poz. 305 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy
3. w PIT 36L: poz. 105 numer KRS, poz. 106 kwota, poz. 107 cel szczegółowy 1%,
poz. 108 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy
4. w PIT 37: poz. 123 numer KRS, poz. 124 kwota, poz. 125 cel szczegółowy 1%,
poz. 126 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy
5. w PIT 38: poz. 58 numer KRS, poz. 59 kwota, poz. 60 cel szczegółowy 1%,
poz. 61 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy
6. w PIT 39: poz. 51 numer KRS, poz. 52 kwota, poz. 53 cel szczegółowy 1%,
poz. 54 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy

 Z góry dziękujemy za wpłaty!
Zarząd Oddziału Terenowego nr 11 w Opolu