Krótkie sprawozdanie z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Terenowego PZK w Opolu – 11 marca 2012r.

W dniu 11 marca 2012 roku w Bursie przy ulicy Torowej 7 w Opolu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Terenowego nr 11 PZK w Opolu. Zebranie rozpoczęło się w II-gim terminie i prowadzone było w trybie roboczym przez ustępującego Prezesa Leszka Przybylaka SP6CIK. Na początku Zebrania uroczyście wręczono legitymacje i znaczki klapowe kolegom, którzy wstąpili do PZK w 2012 roku. Następnie wręczono dyplomy za działalność w okresie sprawozdawczym. Po przedstawieniu sprawozdań Zarządu OT i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej odbyła się krótka dyskusja. Na wniosek Przewodniczącego OKR Adama Piętki SP6OJJ zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W wyniku tajnych wyborów wybrano nowe władze Oddziału i delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

Skład Zarządu Oddziału (wraz funkcjami po ukonstytuowaniu w dniu Zebrania):

Prezes Leszek PRZYBYLAK – SP6CIK

V-ce Prezes Paweł POŚPIECH – SQ6DXP

Sekretarz Henryk WRÓBEL – SP6LUP

Skarbnik Robert HOMONCIK – SP6OJE

Członek Zarządu Jerzy Folmer – SP6JZG

Zastępcy Członków Zarządu Oddziału:

Tadeusz Pardela – SP6MRC

Ryszard Drytkiewicz – SP6OUQ

Oddziałowa Komisja Rewizyjna:

Adam Piętka – SP6OJJ

Janusz Bęben – SP6AUI

Marian Słotoś – SP6OJG

Zastępcy Członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej:

Ryszard Rozwadowski – SP6CWW

Henryk Piotrowski – SP6JZP

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów PZK:

Leszek Przybylak – SP6CIK

Marek Czarnecki – SP9UO

Zastępcy Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK:

Adam Piętka – SP6OJJ

Robert Rydzak – SP6EK

Po wyborach odbyła się dyskusja programowa podczas której zgłoszono 6 wniosków.

W wyniku głosowania przyjęto wszystkie zgłoszone uchwały i wnioski:

1. Zarejestrowanie OT-11 jako organizację OPP.

2. Przyśpieszyć prace nad dyplomem „Śląsk Opolski”.

3. Zobowiązanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej do skutecznych działań zapobiegających szkalowaniu PZK.

4. Walne zebranie przyjmuje do stosowania Statut PZK zatwierdzony przez XX Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 15 października 2011 r w Warszawie.

5. Zobowiązuje się delegata na Zjazd Krajowy o wystąpienie z wnioskiem o podzielność składek na miesiące dla osób nowo wstępujących do PZK.

6. Zobowiązuje się delegata OT-11 za głosowaniem o utrzymanie jedności PZK.

Prezes Oddziału w swoim wystąpieniu podziękował obecnym za udział w Zebraniu.
Na tym Zebranie zakończono.