Krzysztof SP6FJG – Silent Key

 W dniu 5 stycznia 2011 roku po długiej i ciężkiej chorobie zmarł nasz Kolega i długoletni członek Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ                 ŚP   Krzysztof  PODKÓWKA   –  SP6FJG.
 
Msza śwęta odprawiona zostanie we wtorek w dniu 11 stycznia 2011 w Opolskiej Katedrze św Krzyża o godzinie 8.00. Pogrzeb 11.01.2011 wtorek- wyprowadzenie zwłok z kaplicy o godzinie 11.00 na Cmentarzu Komunalnym na Półwsi w Opolu. Cześć jego pamięci .
 
Krzysztof  SP6DVP