Zajazd pod Górą Chełmską

     Piastowski  Klub  Krótkofalowców  SP6PAZ ma zaszczyt
zaprosić wszystkich wielbicieli techniki radiowej na spotkanie
krótkofalowców.Spotkanie odbędzie się na Górze Świętej Anny
4 września 2010 (sobota) w miejscu o nazwie:
Zajazd pod Górą Chełmską”.
Spotkanie rozpoczniemy około godziny 10:00.
W programie:

•Krótkie powitanie przybyłych gości.

•Prezentacja kolegi Wojciecha SP9PT na temat wyprawy
na Austral i Marquesas .

•Prezentacja kolegi Arkadiusza SP6OUJ na temat działalności
Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza Opawskiego i klubu SP6ZJP.

•Przerwa na posiłek w smacznej kuchni śląskiej. 

•Prezentacja kolegi Gracjana SP6IDF na temat programu
Ham Radio Deluxe.

•Referat kolegów Jarosława SP6OJK oraz Pawła SQ6DXP na temat
przemienników na terenie Opolszczyzny.

W czasie prezentacji liczymy na aktywny udział słuchaczy !

•Około godziny 16:30 planujemy zakończenie części oficjalnej
i rozpoczęcie biesiady  przy grillu i napojach.

Namiary GPS na parking przed zajazdem:
     N  50o 27’ 05’’
     E  18o 09’ 57’’

Ewentualne pytania dotyczące noclegów:

077  461  5484

500  003  860
604  262  852
663  366  685

Zapraszamy !!    

Organizatorzy z ramienia Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ

FOTO-relacja ze spotkania autorstwa DK2KWH – dziękujemy za nadesłanie zdjęć!!