Egzamin na świadectwo operatora urządzeń radiowych które odbędą się w roku 2010 w Opolu

Informujemy, że najbliższy egzamin na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej (dawne świadectwo uzdolnienia) odbędzie się w Opolu w dniu 25.09.2010r.

Miejsce egzaminu: Opole, ul.Damrota 6 II piętro.

Sposób przeprowadzania egzaminu: test pisemny.

informację przekazał  Prezes  ZOT 11  – Kolega  Leszek  SP6CIK