Nowy nagłówek strony OT11 …

Dziękujemy Piotrowi SQ6MNO za opracowanie  grafiki nowego nagłówka na potrzeby strony internetowej OT-11 !

           Zarząd Oddziału Terenowego  nr 11